Podněty k modlitbám

Přinášíme podněty ke společným modlitbám. Děkujeme za Vaše zkušenosti a sdílení, jsme vděčni, že můžete být takto s námi.

Společná setkání k modlitbě

Děkujeme za Vaši vytrvalost a nasazení. Za tu dobu, kdy se společně scházíme touto cestou k modlitbám, se událo neskutečně mnoho věcí a my jsme se za ně společně mohli modlit.  A nejen modlit, ale i ztišit a sjednotit před Bohem. Díky Bohu za ten dar modlitby. Dialog je vždy velmi důležitý. Jak mezi námi lidmi, tak i mezi Bohem a námi. 

Přejeme Vám požehnaný čas.
Petr Wiselka

Chcete se připojit k modlitbám? Napište na e-mail: p.wiselka@slezskadiakonie.cz

img

Podněty

David Pasz

3.8.2023 

Prázdninové trofeje

Milé kolegyně, milí kolegové,

koukám na dva přívěsky, které mi dneska ukázali obyvatelé chráněného bydlení Slezské diakonie. Vlevo krásný rukodělný výrobek, který vypráví o Ježíši. Síla svalů jemné motoriky připomíná silný pokřik vítězství na kříži. Biblisté řeknou: "Bůh tak miloval svět, že svého jediného Syna dal…" Ano, kříž sděluje Ježíšovo vítězství, a to se projeví třetího dne. O Velikonočních svátcích můžeme vidět: Boží láska je silnější než smrt. Krásně na to reaguje modlitba: Pane, ďakujem, že ma miluješ a ja smiem každý deň vidieť, prijímať a zažívať tvoju lásku. (far. Marián Čop, Denní čtení 2023, 3.8.2023)

Nicméně uživatelé dnes sdíleli i druhou trofej. Asi ze smilovického XcamPu. Ukazuje jakoby odpověď: člověk má rád Boha. Je tam sice napsáno "I love Jesus", ale zkušený obchodník by řekl, že vypadá jako obyčejná cetka. Někdy se s tím vskutku spokojí i dospělý – o Vánocích se zazpívá "dudlaj, Ježíšku" a ti trošku odrostlejší v létě nakreslí nebo ukážou srdíčko během hezké písně u večerního koncertu. To jde snadno. Ale to není všechno. Uživatelé šli dneska dál. Slyšeli o Petrovi, u kterého v otázce věrnosti lásky vyšel najevo jeho strach. Popřel, že zná 'nějakého Ježíše'. - Když se pak Ježíš po svém vzkříšení Petra ptá, jak to teda je a zda ho má vůbec rád, ten nakonec odpoví: „Pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu odpoví: „Pas mé ovce! (...)" (Jan 21,17) – – – 'Paste vaše ovečky, starejte se o své svěřence', napíše později tentýž Petr, "ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem." (1Petr 5,2-3) Ano, to je Boží láska v praxi. Je zvláštní, že během následující hry na pastýře a ovečky se přihlásili všichni ti, kteří během setkání seděli nezúčastněně. (Zjišťuji: "Nikdy nepohrdej těmi, kdo ti byli jednou svěřeni!") Nakonec nejakčnějším pastýřem byla klientka s chodítkem. A jak jí to šlo! : )

Pane, prosím, dej, aby naše láska nikdy neustala, láska k bližním, aby jsme se nikdy nedívali na druhé s ponížením, že nepotřebují Krista, protože my už máme "své" a nestali se z nás farizeové. Amen (Erika Mačová)
Požehnanou chvilku modliteb přeje David Pasz
​​​​​​