Dobrovolnické centrum v Krnově

Připojte se k nám i Vy! 

Dobrovolníci ve střediscích Slezské diakonie

Dobrovolníci u jiných organizací:

Dobrovolníci v nemocnici:

Dobrovolnictví potřebným lidem:

Dobrovolníci pro jednorázové akce:

Dobrovolnické centrum propojuje sociální služby, zdravotnictví a osoby se sociálním znevýhodněním s veřejností, obyvateli a studenty města Krnova. Díky dobrovolníkům se sociální služby mohou více otevírat veřejnosti, podporuje se integrace osob, které jsou na soc. službách závislé. Dobrovolníci vnáší do služeb individuálnější přístup, přirozenější formu komunikace, interakci a svůj nový osobní element (energii, pohodu, radost ze života, uvolněnost, apod.).

"Tam, kde přinášíš radost a úsměv do života, děláš nejkrásnější věc na světě."

Co dobrovolnická činnost přináší samotnému dobrovolníkovi?

Novou životní zkušenost; poznání sebe sama; poznání druhých; poznání fungování sociálních služeb; nové přátele; sebedůvěru; samostatnost; odpovědnost; schopnost řešit různé situace; větší šance na trhu práce; novou životní, profesní i studijní orientaci;....

Dobrovolníkům je také zdarma poskytována pravidelná podpora pracovníkem Dobrovolnického centra a to formou skupinových i individuálních setkání (minim. 1x za tři měsíce). Každý měsíc jsou pro dobrovolníky zdarma organizovány kurzy zkušenými lektory a pracovníky sociálních služeb. Téma kurzů jsou např. vhled do dramaterapie, komunikace s lidmi s postižením, práce s lidmi s agresivním chováním, práce se seniory. Nebo tvořivé kurzy zaměřené na práci s keramickou hlínou, ubrouskovou techniku, drátkování a spousta dalších.

Co dobrovolnictví přináší organizacím a klientům?

Nové zkušenosti, nápady, kontakty, možnosti spolupráce; pomoc při realizaci nových projektů; obohacení; nový pohled; rozšíření spektra a kvality služby; přátelství; pochopení; naslouchání; bourání izolovanosti; společnost; pochopení; toleranci; ...

Pokud se chci stát dobrovolníkem

Kontakt: 

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově

Středisko BENJAMÍN, SPC N 454/54, 794 01 Krnov

Kontaktní den: každé pracovní úterý od 13.00 do 16.00 hod.

e-mail: dobrovolnicikrnov@slezskadiakonie.cz

Hana Gebauerová, kontaktní osoba, tel.: 604 228 199

Veronika Židková, koordinátor Dobrovolnického centra tel.: 733 142 402

Dobrovolnický zpravodaj

Ke stažení: 

1/2020

2/2020

1/2021

2/2021

Mezinárodní ocenění vévody z Edinburghu a dobrovolnická činnost

Setkali jste se již s programem DofE nebo je to pro vás zcela nový pojem? Rádi bychom vám představili tento program očima naší dobrovolnice, která se díky němu mohla poznat se spoustou zajímavých lidí, a obohatit své životní zkušenosti. Mezinárodní ocenění vévody z Edinburghu je program osobního rozvoje, který má vysokou prestiž nejen v ČR, ale také v zahraničí.

Do programu DofE se můžete zapojit i díky spolupráci s námi, s Dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově. 

Celý článek dobrovolnice Alžběty ZDE