Organizace při SD

Mezi organizace působící při Slezské diakonii řadíme Diakoservis, s. r. o., Interdiac, o.p.s. a sociální podnik Chrpa, o.p.s.

 

Diakoservis, s. r. o.
Firma zabývající se přepravou osob a ekonomickou činností.

 

Interdiac, o. p. s.
Mezinárodní akademie pro diakonickou a sociální činnost, střední a východní Evropa.
http://www.interdiac.eu

 

Chrpa, o. p. s.
Sociální firma zaměřující se na výrobu uměleckých dárkových předmětů.
http://www.chrpakrnov.cz