Sociální služby města Kroměříž

S touto organizací, našimi přáteli, nás pojí společný zájem o technologie, dobré PR i celkově kvalitně poskytované sociální služby.

Toto jsou témata, která pravidelně sdílíme v rámci konference Inspiromatu, kterou Sociální služby města Kroměříž pořádají, ale i v rámci vzájemných návštěv.

Fotogalerie