Stravování – ve třech variantách (stravenky, příspěvek na vařený oběd ve středisku nebo dovážený oběd) od druhého měsíce trvání pracovního poměru

Penzijní připojištění - organizace každému zaměstnanci přispívá 200 Kč na penzijní připojištění a to po uplynutí zkušební doby

Připojení soukromých mobilních telefonů do privátní podnikové sítě SD u T-mobile - možnost volby zvýhodněného tarifu, v rámci kterého je výrazné procentuální snížení sazby za hovory a to již po uplynutí zkušební doby

Příspěvek při narození  dítěte - je poskytnut při narození prvního dítěte zaměstnanci, který pracuje v organizaci déle než jeden rok

Profesní jubileum – zaměstnanci, kteří oslaví v organizaci 10 let, 20 let a 25 let trvání pracovního poměru

Při odchodu do starobního důchodu

Ocenění velmi dobrých pracovních výsledků

Zaplacení příslušného druhu pobytu v penzionu Beskydská Oáza – při dosažení 50let věku, po přiznání invalidního důchodu, při skončení pracovního poměru v souvislosti s nárokem na starobní důchod

1+2 - 2000 kč obdrží každý zaměstnanec v případě doporučení nového zaměstnance pro Slezskou diakonii, který setrvá v organizaci jeden rok