Jaký je život ve Slezské diakonii?

 

 


 

Životní jubilea ve Slezské diakonii

Paní ředitelka se každý rok setkává s životními jubilanty, našimi zaměstnanci, kteří slaví 20. 30. 40. 50. 60. či již 70. narozeniny. Tato setkání jsou příjemným zastavením v běhu pracovních dní, témata rozhovoru se nesou v duchu vděčnosti za zdraví, rodinu, Boží požehnání jak v rodinách, tak na pracovištích. Někteří kolegové oslaví i více svých životních jubileí v naší organizaci a my jsme za to velmi rádi. 

img

Pracovní jubilea

Každý rok probíhají rovněž oslavy pracovních jubileí našich zaměstnanců. Slavíme pracovní jubilea v délce 10, 20, 25 a 30 let trvání pracovního poměru. Naše oslava je vždy tématicky zaměřená spojená s rokem Slezské diakonie. Např. v roce 2022 máme rok výchovy a vzdělávání. Zaměstnanci jsou pozváni na oběd a slavnostní odpoledne spojené s programem, předání poděkování z rukou předsedy představenstva Slezské diakonie a paní ředitelky Slezské diakonie. Tato akce má za cíl ocenit dlouholetou loajalitu, poděkovat za práci a přístup k ní. 

img

Setkání s vedoucími zaměstnanci

Tématicky jsou zaměřená i setkávání s našimi vedoucími zaměstnanci. Jedná se o setkání, která reagují např. na některou oblast zákoníku práce, třeba pracovní doba, hodnocení zaměstnanců, ale také slaďování osobního a pracovního života. Příjemným setkáním s vedoucími zaměstnanci byla také diskuse nad profesí vedoucího zaměstnance v naší organizaci. Cílem těchto setkání je sdílet názory na různá témata, vysvětlit nejasnosti, předávat si příklady dobré praxe. I tato setkání jsou významná pro přijímání rozhodnutí a další směřování různých oblastí pracovního života ve Slezské diakonii. 

setkání s vedoucími zaměstnanci Oblasti Pobeskydí

Setkání se zaměstnanci

V rámci různých témat dochází k setkávání zaměstnanců. Naposledy jsme se zaměstnanci diskutovali nad tématem zvládnutí Covidu v sociálních službách a na dalších pracovištích. Co se nám podařilo, co méně, co stálo za úspěchem a naopak, kde bychom mohli hledat cesty pro zlepšení, to vše byly témata, na které jsme našli odpovědi. Tato setkání nám pomáhají poznávat naše zaměstnance, zkvalitňovat pracovní podmínky, získávat náhled na různé oblasti našeho pracovního života ve Slezské diakonii. 

Setkání se zaměstnanci z ústředí

Společnou cestou ke zdraví

Tato kampaň vznikla v období pandemie Covidu. Jejím smyslem bylo částečně změnit téma Covidu za tolik významné téma zdraví a podpořit naše zaměstnance
v péči o něj. Témat kampaně bylo hned několik. Věnovali jsme se zdravé výživě, pohybu, prevenci nemoci, péči o duši apod. Do kampaně se zapojili jak zaměstnanci, tak klienti. Věříme, že i tato kampaň podpořila téma zdraví a naši spoluodpovědnost za něj, ale i se spoluodpovědnosti zaměstnavatele.

 

Pečujme o své duševní zdraví

Jeden z výstupu setkání se zaměstnanci zaměřeného na zjištění zvládnutí Covidu, bylo přání, abychom zaměstnance podpořili v péči o jejich duševní zdraví.
A tak vznikla půlroční kampaň na podporu duševního zdraví. Mezi její témata patří například přístup k nejisté době, obavy o budoucnost, ale také jak správně prožít dovolenou, aby si člověk odpočinul. Věříme, že kampaň, do které se mnozí zaměstnanci zapojili jim pomůže
s náročnými situacemi či se dozví něco nového, co je obohatí a bude pro ně přínosem.

 

 

Fotogalerie