Další důvody proč k nám...

Ve Slezské diakonii věnujeme pozornost pracovním podmínkám, pracovním vztahům, péči o zdraví,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování služeb zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, službám spojeným s využitím volného času a personálního rozvoje.

Finanční benefity

 • Stravování – je poskytován stravenkový paušál (od druhého měsíce trvání pracovního poměru)
 • Penzijní připojištění - organizace každému zaměstnanci přispívá 200 Kč na penzijní připojištění a to po uplynutí zkušební doby
 • Připojení soukromých mobilních telefonů do privátní podnikové sítě SD u T-mobile - možnost volby zvýhodněného tarifu, v rámci kterého je výrazné procentuální snížení sazby za hovory a to již po uplynutí zkušební doby
 • Příspěvek při narození dítěte - je poskytnut při narození prvního dítěte zaměstnanci, který pracuje v organizaci déle než jeden rok
 • Profesní jubileum – zaměstnanci, kteří oslaví v organizaci 10 let, 20 let a 25 let trvání pracovního poměru
 • Při odchodu do starobního důchodu
 • Ocenění velmi dobrých pracovních výsledků
 • Zaplacení příslušného druhu pobytu v penzionu Beskydská Oáza – při dosažení 50let věku, po přiznání invalidního důchodu, při skončení pracovního poměru v souvislosti s nárokem na starobní důchod
 • 1+2 - 2000 kč obdrží každý zaměstnanec v případě doporučení nového zaměstnance pro Slezskou diakonii, který setrvá v organizaci jeden rok. 

Benefity v oblasti zdraví

 • Dovolená – 1 týden dovolené navíc po uplynutí jednoho roku od uzavření pracovního poměru v organizaci
 • Závodní lékař – organizace zajišťuje vstupní, průběžné i výstupní prohlídky ve spolupráci se závodními lékaři; všechny prohlídky jsou hrazeny zaměstnavatelem.
 • Poskytování pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek – dle potřeby na jednotlivých pracovních místech
 • Zajištění očkování u pracovníků v přímé péči žloutenka typu B

Duchovní benefity

 • Pořádání duchovní konferencí
 • Duchovní zamyšlení na střediscích
 • Novoroční bohoslužba pro pracovníky a uživatele
 • Knihovna křesťanské literatury
 • Muzeum protestantismu
 • Pastorační pracovníci v organizaci

Benefity v oblasti rozvoje

 • Variabilní formy pracovního poměru – organizace zaměstnává své pracovníky v různých formách pracovní doby (plný, částečný úvazek, dohody mimo pracovní poměr)
 • Zajišťování vzdělávání v sociální oblasti - organizace podporuje své zaměstnance při zvyšování i prohlubování kvalifikace
 • Poradenství v oblasti pracovních příležitostí a pracovněprávních vztahů
 • Flexibilní pracovní doba u vybraných pozic
 • Práce v týmu
 • Osobnostní formy rozvoje
 • Podpora při studiu zaměstnance
 • Knihovna odborné, ale i volnočasové literatury v oblasti sociální práce, pedagogiky a křesťanství
 • Poradenství v nepříznivé sociální situaci v rámci Informačního centra
 • Pravidelné vydávání čtvrtletníku Informátor
 • Vzdělávací centrum v organizaci - Diakonický institut
 • Pořádání společenských akcí pro zaměstnance
 • Zjišťování názorů zaměstnanců na procesy v organizaci
 • Možnost profesního růstu
 • Možnost prohlubování jazykových dovedností
 • Možnost pracovních výjezdů do zahraničí
 • Sociální program – při úmrtí živitele rodiny, vážného onemocnění, živelné katastrofy…
 • Setkání s bývalými zaměstnanci – udržování vztahů a respektu k nim a jejich práci
 • Výhodné nabídky na vzdělávání i pro rodinné příslušníky

Děkujeme zaměstnancům za jejich loajalitu, práci a chceme přispět ke zvýšení jejich spokojenosti jak v profesní, tak osobnostní rovině.

Fotogalerie