Events List Navigation

Aktuálně

Předání automobilu - RÚT Krnov

Sociální rehabilitace RÚT Krnov pořídila díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje z Programu KSS 4/21 osobní automobil. Prostřednictvím auta můžeme efektivněji zajišťovat potřeby lidí se zdravotním postižením v rámci Krnova a území celého…

Drahé kolegyně a kolegové, přátelé

Drahé kolegyně a kolegové, přátelé, budou to tzv. „druhé covidové Vánoce“. Křesťanské Vánoce jsou a zůstanou hluboce radostnou událostí, protože slavíme narození Spasitele na tento svět. Současně může být čas vánoční časem pro opravdové…

Odborné doplňkové služby Úseku Brno

Odborné doplňkové služby nabízí Slezská diakonie - Úsek Brno vedle registrovaných služeb rané péče a osobní asistence rodinám s dětmi s postižením a dětmi předčasně narozenými v Jihomoravském kraji. Unikátní služby ergoterapie, snoezelen,…

Již tradičně přinesl Bratr Jiyun Jang dárky, děkujeme!

Již tradičně přinesl Bratr Jiyun Jang dárky (tradiční korejské sušenky) pro klienty naší oblasti. Tento rok směřují dárky klientům střediska SILOE Ostrava. Děkujeme!

Poděkování jménem služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec

Milí dárci (dětských úsměvů), dovolte mi, abych jménem služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec poděkovala Vám všem, kdo jste přispěli svými financemi a Vašim drahocenným časem a zapojili se do projektu Veselejší Vánoce. Zdaleka ne každé dítě má to…

Během měsíce listopad jsme cenu Ď sdíleli v Oblasti Pobeskydí

Cena Ď v kategorii za přínos dobré náladě je výrazem zhmotněné lásky a pomoci bližním a směřuje ke všem podporovatelům a příznivcům našich služeb. Během měsíce listopad jsme cenu Ď sdíleli v Oblasti Pobeskydí: cenu jsme představili…