13
květen
Loading Events

Již ve dvou oblastech Slezské diakonie - oblast Třinec, Frýdek-Místek a oblast Pobeskydí, proběhla setkání paní ředitelky s vedoucími zaměstnanci nazvanou Den s ředitelkou, zaměřené na tvorbu nového Strategického plánu, který bude Slezská diakonie tvořit na další období.

Vedoucí zaměstnanci se společně zamýšleli nad tématy, které se Strategickým plánem úzce souvisí, a tak měli skvělou možnost podílet se a být součástí tvorby další vize a výzev, kterým bude naše organizace čelit v následujících letech.

Děkujeme za velmi příjemná setkání plná zajímavých podnětů, nápadů i plánů.
Věříme, že s Boží pomocí a lidmi, kteří dokáží vidět věci v souvislostech a z širší perspektivy, se bude Slezská diakonie i v dalších letech rozvíjet a přinášet kvalitní pomoc potřebným a zároveň bude příjemným a moderním místem pro zaměstnance na všech pracovních pozicích.