Loading Events

Program pro pěstounské rodiny zve na 9. ročník konference DÍTĚ A NÁHRADNÍ RODINA na téma TRAUMA

Konference se koná v budově Církve bratrské ve Frýdku-Místku.

PROGRAM KONFERENCE

 • 8.30 – 9.00 registrace účastníků
 • 9.00 – 9.10 přivítání a úvodní slovo Mgr. et Ing. Romana Bélová (náměstek ředitelky SD)
 • 9.10 - 9.25 pozdrav zástupce OSPOD Frýdek-Místek
 • 9.25 – 10.10 Trauma u dětí, MUDr. Jana Schwarzová (psychiatrické oddělení FNO)
 • 10.10 – 10.25 přestávka
 • 10.25 – 11.10 Trauma a jeho zpracování z pohledu psychoterapie, Bc. Ingrid Kubiszová
 • 11.10 - 11.25 Jsme na cestě a i s pubertou to zvládáme, Dana Gezová (pěstounka)
 • 11.25 – 12.10 Projevy vývojového traumatu v dospělosti, MUDr. Michal Raszka, PhD. (psychiatrie CNS - Centrum Třinec)
 • 12.10 – 12.50 přestávka
 • 12.50 – 13.00 Sandtray terapie
 • 13.00 – 13.55 panelová diskuze – účastníci MUDr. Jana Schwarzová, Bc. Ingrid Kubiszová, MUDr. Michal Raszka, PhD.
 • 13.55 - 14.00 shrnutí a závěr konference

PŘEDNÁŠEJÍCÍ A JEJICH TÉMATA

MUDr. Jana Schwarzová: Trauma u dětí
Jana Schwarzová pracuje jako vedoucí lékař lůžkové stanice psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava a lékař psychiatrické ambulance pro děti a dorost ve FN Ostrava. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii. Kromě klinické praxe se věnuje výuce psychiatrie na Ostravské univerzitě.
Anotace: Příspěvek poskytne základní vhled do problematiky traumat u dětí a dospívajících. Rovněž poukáže na možnosti terapeutických intervencí pro děti s prožitými traumaty a jejich rodiny.

Bc. Ingrid Kubiszová: Trauma a jeho zpracování z pohledu psychoterapie
Ingrid Kubiszová pracuje jako vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Frýdku - Místku (Slezská diakonie) a také jako terapeut v soukromé praxi. Téma traumatu je jí blízké, absolvovala roční výcvik Narativní práce s dětským traumatem a jiné kratší výcviky či kurzy. Nyní prochází akreditovaným Systematickým výcvikem v poradenství pro děti a rodiče a v psychoterapii dětí. Ve svém volnu tráví čas s rodinou, ráda čte, výtvarně tvoří a pracuje na zahradě.
Anotace: Příspěvek je zaměřen na projevy traumatu v životě dítěte, obranné mechanismy, které si dítě vytváří, důsledky traumatu a životní strategie, ke kterým trauma vede. Přiblíží možnosti zpracování traumatu a nabídne desatero pro rodiče traumatizovaných dětí.

Dana Gezová: Jsme na cestě a i s pubertou to zvládáme
Dana Gezová je pěstounka, která společně s manželem 12 let vychovává vnučku, dceru jejich dcery. Během péče o vnučku po celou dobu pracuje a kromě jiných těžkostí společně překonali i manželovu těžkou nemoc. Proto ví, že nic není nemožné...
Anotace: Příspěvek se bude věnovat sdílení příběhu rodiny paní Gezové a hlavně tomu, jaký vliv na chování a prožívání vnučky měla skutečnost, že se o ni matka nedokázala v raném věku postarat a následně ji opustila. Paní Gezová nám také objasní svou

MUDr. Michal Raszka, PhD. : Projevy vývojového traumatu v dospělosti
Michal Raszka pracuje od roku 2006 jako psychoterapeut a psychiatr pracuji od roku 2006 a stále ho to baví a naplňuje. Věnuje se tématům motivace a změny, práce s emocemi, mužské identity a spirituality, komunikace s lidmi s duševním onemocněním a neurovědnímu základu psychoterapie. Jako psychoterapeut se zabývám úzkostnými poruchami, tématem traumatu, disociace, propojením neurobiologie a psychoterapie. Také ho zajímá význam změněných stavů vědomí v procesu růstu a léčby. Pracuje také jako lektor a nabízí své zkušenosti v podobě seminářů a individuálního vedení.
Anotace: Trauma je jedním z hlavních témat psychoterapie a také je z mého pohledu podložím mnoha psychiatrických potíží. Na druhou stranu poskytuje živnou půdu pro osobní růst, odolnost a lidské hodnoty. Když se nad tím zamyslíme, téma traumatu a jeho zvládání se objevuje v mnoha podobách jako určité jádro náboženské zkušenosti, historie, filozofie, literatury, umění, medicíny. V přednášce se blíže podíváme na náročné životní zkušenosti z pohledu psychiatrického, psychoterapeutického a naděje. Konkrétně budeme hovořit o tom, jak trauma v dětství může mít dopady v dospělosti.

 

POPIS CESTY NA KONFERENCI

Budova Církve bratrské se nachází ve Frýdku–Místku v budově výměníkové stanice na sídlišti Riviéra v Místku na ulici Václava Talicha 2266.

PĚŠKY
Přejít přes Janáčkův park (naproti prodejně Lidl) k výměníku (cca 3 minuty)
 

MHD:
Linka č. 301, 302, 304, 311, 316, 319 – zastávka Riviéra
Linka č. 303, 306, 307, 317 – zastávka Myslivečka

AUTEM
Směr z Českého Těšína
Po příjezdu do Frýdku-Místku na 1. světelné křižovatce odbočit z Hlavní třídy vlevo na ulici Frýdlantská, na 1. kruhovém objezdu pokračovat rovně, odbočit vlevo k Janáčkovu parku před 2. kruhovým objezdem u Lidlu. Doporučujeme parkovat u zdi parku (bývalý hřbitov) a pak přejít přes park k výměníku (cca 3 minuty).
Směr z Ostravy
Po příjezdu do Frýdku-Místku na 1. kruhovém objezdu pokračovat rovně, na 2. kruhovém objezdu u Lidlu odbočit na 3. odbočce na ulici Frýdlantskou a hned odbočit vpravo k Janáčkovu parku. Doporučujeme parkovat u zdi parku (bývalý hřbitov) a pak přejít přes park k výměníku (cca 3 minuty).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o přihlašování, osvědčení a platbě

 • Přihlašování na adrese www.pestouni.slezskadiakonie.cz do 24. 5. 2022
 • Účastníci obdrží osvědčení za vzdělávání v rozsahu 4 hodin
 • Platba při prezenci v hotovosti, po dohodě na fakturu do 24. 5. 2022
 • Cena 800 Kč (zahrnuje pitný režim a občerstvení)

 

 

 

 

 

 

V průběhu této akce budou pořizovány a následně zveřejněny obrazové záznamy
(fotografie/audiovizuální záznam). Tyto obrazové záznamy poté budou použity zejména k propagaci
této konkrétní akce, informování veřejnosti o této akci a k tiskové či internetové prezentaci činnosti
pořadatele - Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO 654 685 62. www.slezskadiakonie.cz