22
duben
Loading Events

Výzva k podání nabídky u zakázky malého rozsahu na stavební práce pod označením "Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka III"

Vážení,

Jménem zadavatele, Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, zastoupeného ředitelkou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D.,

Vás vyzýváme k podání nabídky u zakázky malého rozsahu na stavební práce pod označením "Zkvalitnění domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka III", která je spolufinancována z Programu 013310-Rozvoj a obnova materiálně-technického základny sociálních služeb, identifikační číslo evidenčního dotačního systému (EDS) projektu: 013D313008203.

Výzva včetně příloh je ZDE: 

Kromě Přílohy č. 5 – Projektová dokumentace, která je s ohledem na velikost dostupná volně ke stažení na profilu zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/slezska-diakonie

Těšíme se na Vaši nabídku, kterou můžete podat do 05.05.2022 do 10:00 hodin elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje X-EN na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/ 

Výzva

Příloha č. 1: obchodní podmínky 

Přílohe č. 2: krycí list

Příloha č. 3: čestné prohlášení

Příloha č. 4: soupis stavebních prací

Příloha č. 6: čestné prohlášení odpovědné zadávání

 

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

ředitelka

Zastoupena obchodní společností HRAT, s.r.o.

Ing. Marian Razima

jednatel