Loading Events

Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody

Pro období od 1. 2. - 31. 12. 2022 získala Slezská diakonie finanční dotaci pro projekt s názvem
Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí. Dotace byla udělena z Programu realizace specifických
aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením, konkrétně z dotačního titulu KPVP 6/22 Podpora aktivit pro pečující v domácím prostředí.

 

 

 

 

Cílovou skupinou projektu jsou pečující osoby žijící v obcích MAS Pobeskydí, kteří se rozhodli pečovat
o svého nejbližšího v jeho domácím prostředí.
Projekt nabízí účast na workshopech fyzioterapie formou
Feldenkraisovy metody, na workshopech s psychologem a na moderovaných svépomocných skupinách.

Zveme Vás na FYZIOTERAPIE FORMOU FELDENKRAISOVY METODY