Loading Events

„To nejlepší nakonec.“

Tak by se dalo shrnout přátelskou návštěvu střediska Siloe na druhý svátek vánoční, neděli 26. prosince 2021.

Cesta byla spojena s různými dovednostní dílnou:
(a) v ranním mrazu dofouknout pneumatiky na zamrzlé pumpě
(b) zvládnout neohlášenou vánoční návštěvu (tu chvilku snad počkají)
(c) logistická omezení (auto je plné, ok, pojedu příště)
(d) nejistotu (když nás nepustí, předáme jim u vchodu alespoň hmotné překvapení)
(e) pohotovost vedoucí na druhý svátek vánoční

Skupinka přátel z okruhu Slezské církve evangelické a.v. však toto vše zvládla.
V rámci minidílen solidarity jsme mohli na každém patře prožít krásný byť krátký společný čas: zpříjemnit
společnou chvíli zpěvem koled, předat vánoční pozdrav (část se mohla později i sníst a prožít spolu s obyvateli
společnou modlitbu.

Heslem dílen solidarity se stala výzva ap. Pavla: „Berte břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“

(Bible, Gal 6,2) Jsem vděčný, že v rámci první oficiální výpravy jsem mohl ochutnat, co to znamená v praxi.
Kéž Slovo najde úrodnou půdu i v novém roce a třeba zahrádka u Siloe se konečně dá do pohybu.

Mgr. David Pasz
diakon