Loading Events

Novoroční bohoslužba Slezské diakonie

V pátek 7. ledna 2022 přivítal českotěšínský kostel Na Nivách asi 100 účastníků ze středisek a škol Slezské diakonie.
V rámci již tradiční novoroční bohoslužby byl prostor pro krásné společenství, dobré slovo, písně, poděkování za službu ve jménu představenstva
s reflexí „sešitu života“, a také chvilka ticha, vzpomínek a vděčnosti za „první učitele“ – rodiče.

Více napoví krátký úsek z kázání biskupa Tomáše Tyrlíka:

Letošní rok máme v naší církvi i v diakonii Rokem výchovy a vzdělávání. V názvu roku jsou „výchova a vzdělávání“ – obě
roviny jsou důležité. Mnohdy se stává, že tu výchovu rychle přeskočíme a mluvíme o vzdělávání. A prakticky to pak znamená, že učíme děti, jaké
je hlavní město Ruanda-Burundi (Bujun Bura!), znalosti a mnohé další důležité věci. A přitom se zapomíná, že úkolem výchovy je nejen mít
znalosti, ale především být člověkem, být bližním jeden pro druhého. Uprostřed klikatých cest mezigeneračního soužití připomenul
heslo z dopisu apoštola Pavla: Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. (1. Timoteovi 1,5).

David Pasz, diakon

Paní ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková všem přítomným poděkovala za práci ve Slezské diakonie, za práci, která
je pro nás posláním, vyslovila přání, abychom ve službách i ve školách důvěřovali Pánu Bohu, že nás provede
novým rokem a přečetla verš pro Slezskou diakonii pro rok 2022

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání, a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Jan 14, 15 -1

Jaká byla atmosféra při bohuslužbě? Mrkněte na video :-)