Loading Events

Sociální rehabilitace RÚT Krnov pořídila díky poskytnuté dotaci Moravskoslezského kraje z Programu KSS 4/21 osobní automobil.

Prostřednictvím auta můžeme efektivněji zajišťovat potřeby lidí se zdravotním postižením v rámci Krnova a území celého ORP Krnov.
Zrychlil se čas pracovníků na cestě za klientem. V rámci služby efektivněji zajišťujeme podporu lidem s duševním onemocněním, zajíždíme
za klienty do jejich domácností, také je navštěvujeme při hospitalizaci. Spolupracujeme se zdravotnickým
personálem v Psychiatrické nemocnici Opava a ambulantními psychiatrickými ordinacemi v Krnově.


Děkujeme ještě jednou Moravskoslezskému kraji za pořízení automobilu.

PROGRAM NA PODPORU ZVÝŠENÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB