23
prosinec
Loading Events

Drahé kolegyně a kolegové, přátelé,

budou to tzv. „druhé covidové Vánoce“. Křesťanské Vánoce jsou a zůstanou hluboce radostnou událostí, protože slavíme narození Spasitele na tento svět. Současně může být čas vánoční časem
pro opravdové truchlení, protože v mnoha rodinách bude chybět někdo blízký. To radostné, krásné a smutné si budou velice blízko.

Známý křesťanský autor ve své knize „Proměň můj nářek v tanec“ píše: „Podívejte se na nádherné, bujné květy, které
nemaloval slavný holandský malíř Vincent van Gogh. Jaký zármutek, jaký smutek, jakou melancholii zažil ve svém těžkém životě.
A přesto jaká krása! Kdo by mohl při pohledu na jeho překypující malby slunečnic říci, kde končí nářek a začíná tanec?
Naše sláva je skrytá v bolesti, jestliže dovolíme Bohu, aby přinesl sebe jako dar do naší zkušenosti s ní.
Když se obrátíme k Bohu a nebudeme reptat proti svému zranění (či mnohým okolnostem) a dovolíme Mu, aby je přetvořil ve větší dobro.“

Udělejme to i tyto Vánoce – dopřejme si tu radost i smutek současně, pokud se objeví, nic nepotlačujme, neukrývejme, ale naberme
odvahu ke sdílení toho krásného i smutného – s někým z našich blízkých a se Všemohoucím. Dopřejme si vše to krásné, voňavé, dobré pro
své tělo a své duši dovolme být upřímnou před sebou sama a s prostorem, kde bude moci přijít milostivý Bůh, aby ve vší něžnosti proměňoval to bolavé.
Ať nám tyto Vánoce přinesou požehnanou vnitřní proměnu.

Pokojem a láskou naplněné vánoční svátky,

Miriam Szőkeová

koordinátorka duchovní služby ve SD
a nemocničních kaplanů ve SCEAV