Loading Events

Lidé kolem nás. Kolegyně a kolegové, přátelé…

"Kdo je můj bližní?" Nad touto otázkou přemýšleli účastníci podzimní duchovní konference, která se konala 5. listopadu 2021 v Diakonickém vzdělávacím centru v Českém Těšíně. Byla to po roce a půl od začátku pandemie Duchovní konference opět na tomto místě v prezenční podobě, samozřejmě při dodržení všech protiepidemických opatření.

Paprsky světla vrhala odpověď: "Ten, kterému jsem blízko, když je v nouzi". Tehdy člověk a jeho bližní zakouší solidaritu. Když mu umírá blízký, když se mu hroutí svět, když tornádo vezme dům… 

Nejeden příspěvek měl tentokrát velmi osobní hloubku. Náš první host, kterým byla  Aleksandra Blahut Kowalczyk, přiblížila  příběh života jedné z průkopnic diakonické služby na Slezsku – matky Ewy. V Životní cestě Evy von Thiele Winckler si všímala stop, které kotví povolání i službu jako takovou: vedení jejích rodičů, období vzpoury i smutku, studium, radost v malých začátcích, a po únavě během tehdejší epidemie - zázrak obnovy skrze přátele a živé společenství křesťanů. Účastníci mohli vnímat hloubku, a byli povzbuzení ve službě. I druhý host – přednášející Daniel Dorica vyjádřil svou vděčnost za rodiny, které byly po tornádu podpořeny na jižní Moravě. 

Svědectví zaměstnanců pak mapovala stopy víry a lásky v osobním životě i solidaritu během pandemie ve službě střediska, či školy Slezské diakonie.

Chtěl bych ještě jednou poděkovat Panu Bohu za všechny aktivní i "pasivní" účastníky. Bylo to opravdu krásné zastavení na cestě.  "Bylo to emočně nabité, ale bylo to dobré", řekla jistá kolegyně na konci. 

Osobně jsem velmi vděčný i hudebníkům a všem účastníkům třeba za modlitby, u kterých jsem si připadal jako v oáze. 

 

Již teď se můžeme těšit na novoroční bohoslužbu Slezské diakonie, kterou bychom rádi uskutečnili 7. ledna 2022 a jarní duchovní konferenci – ve velikonočním týdnu, a to 12. dubna 2022. 

David Pasz

duchovní služba Slezské diakonie