Loading Events

Koncert, na kterém vystoupí ženský pěvecký sbor LAUDATE a Martin Chodúr, je realizován jako poděkování Slezské diakonie zaměstnancům za práci, nasazení a zájem, který je spojen nejen s pandemií Covidu-19, ale i s veškerou prací a přízní, kterou Slezské diakonii, své práci a poslání věnují, klientům a dobrovolníkům a vyjádřením vděčnosti všem příznivcům Slezské diakonie. 

Benefiční koncert vděčnosti se bude konat v sobotu 16. října 2021 v 16:00 hodin v Evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupné je dobrovolné. 

Výtěžek z koncertu bude věnovám na projekt Důstojné bydlení v ARŠE Český Těšín, tato služba poskytuje lidem s lehkým až středně těžkým mentálním či kombinovaným postižením bydlení a individuální podporu v takové míře, aby co nejvíce využívali vlastních schopností a dovedností. Podporujeme uživatele na cestě k osamostatnění se v chráněném bydlení nebo k přechodu do samostatného či podporovaného bydlení. 6 uživatelů se přestěhovalo na novou adresu, a to na ulici Hrabinskou a rádi bychom jim pomohli vytvořit důstojné a hezké prostředí k bydlení.