Loading Events

Dne 12.08. 2021 jsme připravili prezentační výstavu výrobků Slezské diakonie EFFATHA Karviná, sociálně terapeutických dílen v prostorách polikliniky v Karviné-Mizerově, kde se momentálně naše dílny na přechodnou dobu nacházejí.

Zpříjemnili jsme tak tento letní den jak pacientům, tak personálu.

V prozatímních prostorách si zvykáme, poznáváme nové okolí, kreativně tvoříme - prostě nezahálíme a už se moc těšíme, až se budeme moci vrátit do stávajících prostor, které momentálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí.

Krásné letní dny přejí zaměstnanci a klienti EFFATHA Karviná, sociálně terapeutických dílen

 


Dana Koukolová

vedoucí střediska

EFFATHA Karviná,

sociálně terapeutické dílny

V Aleji 435

734 01 Karviná-Ráj

tel.:

+ 420 733 142 446

+ 420 734 788 087

mob.vedoucí: + 420 737 789 720

ved.effatha.ka@slezskadiakonie.cz