Loading Events

Špekáček na ohni, dobrá nálada a skvělý zážitek

Již po několikáté se opět sešli tři rozdílné, avšak vzájemně se podporující skupiny. Uživatelé střediska BETEZDA Komorní Lhotka, jejímž posláním je poskytování pobytové sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, uživatelé Terapeutické komunity EXIT, jenž je cílena na podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří se v důsledku škodlivého užívání návykových látek či hazardního hraní ocitli v nepříznivé sociální situaci a členové spolku Handy Club Ostrava, jenž je sdružením zájemců o podporu a zlepšení situace hendikepovaných osob (a zároveň koordinátorem a organizátorem této akce) prožili společný den plný radosti, chutí a zážitků.

Celá akce probíhala v areálu sauny v Komorní Lhotce, kde první dvě střediska Slezské diakonie mají své zázemí. Akce se domlouvala již s dostatečným předstihem. Vzhledem k proměnlivosti počasí předchozích dnů nikdo nevěděl, zda nepromokneme, ale naše prosby nakonec byly vyslyšeny a všichni si mohli užívat sluníčka a příjemného prostředí přírody tohoto kraje.

Tedy nejen to, málem bychom zapomněli na naše špekáčky, které pro nás všechny obstaral Handy Club Ostrava. Klienti TK EXIT se zase na oplátku postarali o dřevo, rozdělání ohně a opékání, případně byli nápomocni při asistenci a podpoře hendikepovaným. A samozřejmě nejlepší a nejsladší na konec, kdy uživatelé domova BETEZDA připravili vlastnoručně dělané a zaručeně domácí zákusky, tedy úžasnou sladkou tečku.

Co ještě dodat? Snad jen tolik, že i zde platí ono aristotelovské moudro kdy: „Celek je víc než souhrn jeho částí“.

Děkujeme všem a budeme se těšit na další společnou akci „Biatlonu pro hendikepované“, která proběhne pod záštitou Handy Clubu Ostrava dne 25. září 2021. Všichni jste srdečně zváni.