08
červenec
Loading Events

Jsme v našich myslích a modlitbách se všemi,
kteří prožívají náročné chvíle, kdy jejich domovy postihla nečekaná přírodní katastrofa.

 

Otevřeli jsme veřejnou sbírku

pro účely zajištění pomoci lidem v zasažených obcích.

Finanční prostředky je možno zasílat na sbírkový účet

86-6197800227/0100

údaje pro zahraniční platbu:

IBAN: CZ 14 0100 0000 8661 9780 0227

SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

Formulář k vystavení potvrzení o daru

Potvrzení o daru rozesíláme vždy v průběhu února pro dary zaplacené v předchozím kalendářním roce.

Vaše případné dotazy k této sbírce a vystavení potvrzení o vašem daru vám zodpovíme na e-mailu  v.hlavkova@slezskadiakonie.cz

 

Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům
za pomoc, ochotu a vstřícnost
při zajištění pomoci materiální i finanční lidem postiženým tornádem.

 

Aktuálně je pozastaven sběr veškerého ošacení, potravin, domácích potřeb, hygieny a čisticích prostředků. Zatím darované prostředky, které jsme dosud vybrali na sběrných místech postupně vozíme na jih. 

Momentálně na jihu skutečně potřebují stavební materiál.  

Jsme ve spojení s krizovým štábem z Břeclavi, z Hodonína a s paní starostkou z Vacenovic. Zjišťujeme, co je potřeba a budeme Vás informovat průběžně. 

Stále je možnost posílat finanční pomoc na sbírkový účet. 

Koordinátor materiální pomoci a dobrovolnické činnosti za Slezskou diakonii je náš kolega Petr Wiselka, tel.: 604 820 484.

 

Děkujeme dárcům! 


I zahraničí pomáhá. 

Naši přátelé ze slovenského evangelického sboru působícího v Maďarsku se včera ve 3 autech vypravili z města Tótkomlósz pomoci lidem postiženým přírodní katastrofou na Jižní Moravě. Dobrovolníci s pastorem Attilou Szpisákem budou ode dnešního dne pracovat v Moravské Nové Vsi.

Děkujeme za Sboru evangelické církve v Ustroni, Pěveckému sboru v Ustroni pod vedením dirigentky, která zorganizovala sbírku a pomoc pro postižené oblasti a také firmě Ustronianka

Z celého srdce děkujeme Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - Diakonia Polska za spolupráci a finanční podporu ve výši 60.000 zł potřebným osobám a domácnostem, jenž se ocitly v nouzi po ničivém tornádu.

 

Přejeme Vám a Vašim blízkých hojnost Božího požehnání.

Velmi si vzájemné pomoci vážíme! 


Sdílíme poděkování dalším našim dobrovolníkům architektům Karlovi Cieslarovi a Petrovi Veličkovi a České komoře architektů, která aktivně začala řešit situaci v postižených lokalitách.

Rovněž děkujeme skupině vedené Davidem Kiedrońiem z karvinského sboru Slezské církve evangelické, a. v.


Děkujeme všem v Obci Chotěbuz a jejímu panu starostovi, Vám všem, dárcům, kteří do sbírky přispěli také na dalších sběrných místech!


Děkujeme sponzorům:  Transl v.o.s., Alza.cz, Coffe Help Olomouc, paní MUDr. Šoltésová Radana a přátelům z Polska.


Firma Isac corporation s.r.o. z Ostravy věnovala materiální pomoc v hodnotě 30 000Kč. Lopaty, stavební kolečka, naftu, benzín, plachty na zakrytí poškozených střech, pracovní rukavice. Tento materiál pan jednatel naložil, poskytl dodávku, palivo a osobně na místo odvezl. 


Firma MZ cars a servis, s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí věnovala olej do motorových pil, děkujeme panu Miroslavu Závadovi za ochotu a tento dar. Olej se bude předávat v úterním závozu ve Vacenovicích. 


26. června 2021

Rádi bychom vyjádřili velké poděkování paní starostce Vacenovic Janě Bačíkové a paní Petře Sabáčkové za úžasné přijetí našeho týmu, který se včera vypravil s materiální a potravinovou pomocí do postižených oblastí, děkujeme také za výborné občerstvení.

Všem, kdo přiložili ruce k dílu, patří velké poděkování za nasazení a ochotu. Vám, kdo jste se s velkou ochotou zapojili do pomoci a vozíte na sběrná místa v našich službách materiální a potravinovou pomoc, také Vám, kdo jste přispěli finanční částkou na sbírkový účet 86-6197800227/0100 pro pomoc lidem z postižených oblastí na Jižní Moravě, děkujeme!

Aktuální informace zveřejňujeme také na webových stránkách, kde naleznete také sběrná místa, která jsme v našich službách pro materiální a potravinovou pomoc zřídili v různých městech.

Aktuálně vyčkáváme s vysíláním dobrovolníků, dobrovolnické činnosti si velmi vážíme, primárně je však potřeba zajistit pro postižené oblasti potravinovou a materiální pomoc. Na místě spolupracujeme s vedením obce a záchrannými sbory a budeme Vás informovat o dalším postupu, jakmile to bude možné, zapojíme se i s dobrovolnickou pomocí.

Nyní se bude z obce Vacenovice materiální pomoc distribuovat dále do všech postižených obcí. Náš koordinátor Petr Wiselka v příští týdnu ještě asi 2 x pojede do postižených oblastí a předá veškerý materiál a potraviny, které jste předali pro potřebné v postižených oblastech.

#Slezskadiakonie #sbirkaSD

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní zamyšlení

Drahé kolegyně a kolegové, přátelé a příznivci,

sledujeme to asi všichni, jak jedna noční bouře v uplynulých dnech některým lidem v naší zemi brutálně zasáhla do života. Takovou spoušť někteří snad doteď viděli jen v amerických filmech. Osobně jsem měla příležitost jako studentka před léty vidět v jednom z amerických států kousek krajiny, kde řádilo tornádo. Bylo to strašné. Tak jako v těchto dnech na jižní Moravě. Jedna přeživší žena nám tenkrát vyprávěla, jak vařila a stála zrovna při sporáku, když se přihnal strašný vítr a obrátil celý dům vzhůru nohama. Ona nestihla nic udělat, ani jen přemýšlet, co udělat jinak, nebo kde se ukrýt. Byl jen zázrak, že přežila. Někteří nepřežili a ti, co zůstali, si uvnitř kladli otázku: „Proč to prošlo právě tímto pásem krajiny a o kousek dál zůstali domy neporušené?“ Těžké a nevysvětlitelné. Na mnoho věcí nemáme a nebudeme mít na této zemi odpověď. I bychom se však ocitli v jakékoli situaci, můžeme vždy k Bohu volat: „Pane, zachraň nás. Pomáhej nám svou mysl držet fixovanou na Tebe, protože Tys pro nás naplánoval pokoj. Ty nás zachraňuješ a můžeš vytrhnout od všeho zlého, Ty nás chceš zachránit taky pro věčnost. Nebudeme se strachovat, ani mít obavy. Děkujeme Ti, že nám pomůžeš i dnes zůstat v pokoji. Amen.“ Můžeme si připomenout moudrost z Bible: „V obrácení
a spočinutí je vaše bezpečí, v klidu a spolehnutí vaše vítězství“ (Iz 30,15). Bůh nás nekonstruoval tak, abychom byli necitliví. On nás projektoval tak, abychom byli vnímaví a citliví k situacím druhých lidí.
A proto i po takové strašné bouři někteří přispějí finančně, někteří půjdou osobně nabídnout své ruce a praktickou pomoc, někteří se budou v modlitbách podpírat zraněné i záchranáře. Díky za to, že ta Bohem vložena vnímavost, citlivost a solidarita opravdu funguje, obvazuje rány a konejší. 

Miriam Szőkeová


Slezská diakonie pomáhá v jihomoravských obcích zasažených tornádem

(Moravská Nová Ves)

Trvalo to jen pár minut a mnoho rodin přišlo o poklidnou budoucnost – tornádo jim zničilo domovy, které celý život budovaly, zranilo jejich blízké a některé připravilo o život…

 

Lidé ze zasažených vesnic dávají dohromady zbytky svých úspor, pokud jim nějaké zůstaly, a nasazují všechny své fyzické i duševní síly, aby obnovili své domovy, zprovoznili vesnice, aby mohli pokračovat v práci, která jim dává obživu. A k tomu truchlí za své blízké a strachují se o životy těch, co byli zraněni… Síly i finanční prostředky však mnohým docházejí a objevují se krize a vyčerpání. Obrovskou podporu místním lidem poskytují dobrovolníci, kteří sem přijíždějí nezištně pomáhat, a také dary z finančních sbírek, které vznikly po celé republice. I my ve Slezské diakonii od prvních hodin po úderu ničivého živlu iniciujeme a koordinujeme materiální i finanční pomoc pro rodiny v zasažených obcích, kterou rodinám průběžně předáváme. Jsme osobně v kontaktu s krizovými štáby, abychom mohli reagovat na aktuální potřeby rodin a vesnic. Poskytujeme také psychologickou podporu a pomoc rodinám.

 

Rodina našich klientů přišla během několika minut téměř o všechno. Tornádo jim vzalo střechu, zdi domu se rozpadají, zahrada je zničena k nepoznání. Část domu museli zbourat, mají vysklená okna, rozbitý nábytek. Tornádo jim odneslo terasu, betonové ploty, dílna jejich syna na výrobu nábytku je srovnaná se zemí. Je to smutný pohled…

I jejich dětem žijícím ve vedlejších vesnicích poškodil živel domy: Syn nemá střechu, přes stropy teče do místností, zmizely ploty, brána i terasa. Dcera má zničenou střechu, prasklé stropy, vysklená okna, zbylo jen torzo plotů.

„Všichni jsme na pokraji fyzických i psychických sil. Jen pár minut a přišli jsme o většinu toho, co jsme celý život budovali. A navíc ne všichni z naší rodiny jsou pojištěni… Mockrát Vám děkuji za pomoc mým rodičům i sourozencům. Vážíme si každé pomoci.“

 

Když jsme dorazili s kolegy na místo zkázy, došla nám slova. Se smutkem a ohromením jsme zjišťovali, jak může přírodní katastrofa zasáhnout i Českou republiku. Seznamovali jsme se s konkrétními příběhy rodin i jednotlivců a chtěli jsme především pomoci, stejně jako mnozí z vás.

 

Kromě zkázy jsme ale viděli i obrovskou solidaritu, rychlou pomoc s osobním nasazením, která něco stojí… a nemluvíme pouze o finančních prostředcích. Bylo úžasné sledovat, jak mizí sutiny, větve, nepořádek a rodí se nové krovy, rostou zdi a lidé nezištně nabízejí svůj čas, energii, know-how a otevřená srdce.

 

Z pracovní výpravy do jihomoravských vesnic zasažených tornádem jsme si odvezli uvědomění, že nic v našem životě není samozřejmost. Že člověk má menší moc, než si někdy myslí, a život se může změnit v minutě. Vede nás to opět k větší pokoře… Také jsme se však přesvědčili, že lidské neštěstí nás nenechává lhostejnými a že se vždy najde dostatek lidí ochotných nezištně pomoci. Dodává to i v takovéto obtížné situaci sílu nevzdávat se a jít dál.

 

Přejeme všem, které tato živelní katastrofa postihla, neutuchající naději, sílu a Boží pokoj. Ochotným pomocníkům a dárcům upřímně děkujeme za jejich pomoc jménem celé Slezské diakonie a potřebných rodin. Vše, čím jste přispěli a co jste darovali, jsou úžasné projevy živoucí SOLIDARITY, která pomáhá tam, kde je třeba, a dává naději a víru, že nikdo nezůstane v nouzi a těžkostech osamocen. Děkujeme!


Slezská diakonie pomáhá v jihomoravských obcích zasažených tornádem

(Moravská Nová Ves)

 

Trvalo to jen pár minut a mnoho rodin přišlo o poklidnou budoucnost – tornádo jim zničilo domovy, které celý život budovaly, zranilo jejich blízké a některé připravilo o život…

 

Lidé ze zasažených vesnic dávají dohromady zbytky svých úspor, pokud jim nějaké zůstaly, a nasazují všechny své fyzické i duševní síly, aby obnovili své domovy, zprovoznili vesnice, aby mohli pokračovat v práci, která jim dává obživu. A k tomu truchlí za své blízké a strachují se o životy těch, co byli zraněni… Síly i finanční prostředky však mnohým docházejí a objevují se krize a vyčerpání. Obrovskou podporu místním lidem poskytují dobrovolníci, kteří sem přijíždějí nezištně pomáhat, a také dary z finančních sbírek, které vznikly po celé republice. I my ve Slezské diakonii od prvních hodin po úderu ničivého živlu iniciujeme a koordinujeme materiální i finanční pomoc pro rodiny v zasažených obcích, kterou rodinám průběžně předáváme. Jsme osobně v kontaktu s krizovými štáby, abychom mohli reagovat na aktuální potřeby rodin a vesnic. Poskytujeme také psychologickou podporu a pomoc rodinám.

 

Rodina našich klientů přišla během několika minut téměř o všechno. Tornádo jim vzalo střechu, zdi domu se rozpadají, zahrada je zničena k nepoznání. Část domu museli zbourat, mají vysklená okna, rozbitý nábytek. Tornádo jim odneslo terasu, betonové ploty, dílna jejich syna na výrobu nábytku je srovnaná se zemí. Je to smutný pohled…

I jejich dětem žijícím ve vedlejších vesnicích poškodil živel domy: Syn nemá střechu, přes stropy teče do místností, zmizely ploty, brána i terasa. Dcera má zničenou střechu, prasklé stropy, vysklená okna, zbylo jen torzo plotů.

„Všichni jsme na pokraji fyzických i psychických sil. Jen pár minut a přišli jsme o většinu toho, co jsme celý život budovali. A navíc ne všichni z naší rodiny jsou pojištěni… Mockrát Vám děkuji za pomoc mým rodičům i sourozencům. Vážíme si každé pomoci.“