Loading Events

EDEN Český Těšín, denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením prošel celkovou rekonstrukcí. Rekonstrukce byla financována z finančních prostředků EU, dotací Moravskoslezského kraje a zdrojů Slezské diakonie a celkové náklady dosáhly bezmála 20 milionů korun.

Klienti nyní mohou naplno využívat tolik potřebný výtah, ale také různé nácvikové aktivity. Mezi které patří praktické a vzdělávací činnosti. Objekt se dlouhodobě potýkal s bariérovosti a zcela nevhodnými prostory pro imobilní klienty a klienty s vysokou mírou podpory, kterým proto musela být služba poskytována na jiné adrese. Díky realizované rekonstrukci je tak služba denního stacionáře v Českém Těšíně poskytována na jednom místě.

Velké poděkování za realizaci vysněného snu si zaslouží:

  • Evropská unie (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Centrum pro regionální rozvoj České republiky
  • Moravskoslezský kraji
  • Hrat Třinec
  • BMCH s.r.o. - Ateliér B.M.CH.
  • JVAgro Morava s.r.o. stavební společnost
  • Ing. Boleslav Pawliczek - Technicko inženýrská kancelář
  • Tring invest - interiéry
  • všechny spřízněné a jakkoli zainteresované osoby

Poděkovat musíme také všem zaměstnancům, kteří s láskou, trpělivostí a zájmem pečuji a podporují klienty v jejich dovednostech a mnozí již léta. O to více si i oni zaslouží činit i tak nadále v krásných a důstojných prostorách nově zrekonstruované budovy.

Nechť je středisko EDEN, skutečným rájem pro ty, kteří jej potřebují.

Lenka Waszutová
Dagmar Bystroňová