07
květen
Loading Events

S vděčností sdílíme radost, že jsme mohli společně prožít Děkovnou bohoslužbu jako poděkování a vyjádření úcty všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na rekonstrukci střediska BETEZDA Komorní Lhotka.

Betezda znamená dům milosrdenství. A my jsme požehnání biskupa Slezské církve evangelické a. v. pro další práci a službu přijali právě v kolébce diakonické práce, kterou zde v Komorní Lhotce započal Karol Kulisz před více než 100 lety. Své osobní přání sdílel dnes také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil, sdíleli jsme podporu pro naši práci od starosty Komorní Lhotky, povzbuzení pro uživatele domova BETEZDA i pro pracovníky a přání dobrých dnů v jejich nově zrekonstruovaném domově. .

Paní ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková vyjádřila vděčnost, že si spolu můžeme připomenout, jak pastor Karol Kulisz započal diakonickou práci, ve které poté pokračoval Vladislav Santarius a dnes emeritní ředitel Česlav Santarius, poděkování všem za dnešní chvíli, kdy jsme si mohli připomenout počátky naší služby, poděkování Pánu Bohu, že se o nás stará a vede nás.

Kytici a osobní poděkování v závěru bohoslužby paní ředitelka předala přítomným hostům, kteří se na rekonstrukci podíleli. Poděkování převzal Jiří Navrátil jako zástupce Moravskoslezského kraje, pan Razima, ředitel firmy Hrat, Halina Pientoková, vedoucí Oblasti Pobeskydí, Romana Mazurová, vedoucí služby BETEZDA všichni zaměstnanci střediska, architekt Karel Cieslar, Bronislav Kostka, který prováděl dozor stavby.

Bylo nám ctí předat kytici také vnučce Karola Kulisze a osobně poděkovat.