06
květen
Loading Events

Slezská diakonie pociťuje vděčnost  a velké Boží požehnání, že mohla dne 6.5. 2021 zahájit  „Rekonstrukci polyfunkčního komunitního centra V Aleji“ v Karviné která je realizována v rámci projektu „Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji“ předloženého ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“) registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0006779, a která byla předmětem zadávacího řízení pod názvem „Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji“. 

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Slezské diakonie vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím celkové rekonstrukce objektu a zázemí polyfunkčního komunitního centra V Aleji, jakožto veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém jsou dané sociální služby a další aktivity.

Iveta Kuczerová
vedoucí sociálních služeb služeb a správce objektu V Aleji v Karviné