04
duben
Loading Events

Milé kolegyně a kolegové, přátelé, příznivci Slezské diakonie,
po těch „významných nocích“, které tvoří svátky Velikonoc, přichází klíčové nedělní ráno. Boží Syn prošel nepředstavitelným zápasem s mocnostmi destrukce – zrady, nepochopení, hříchu, smrti... Na třetí den už žádné destruktivní síly nemají nad ním moc, On vstal z mrtvých. V to nedělní ráno se ženám, které přicházejí k hrobu, kde položili Ježíšovo tělo, přimlouvá anděl slovy: „ Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na
místo, kde ležel.“ Mt 28, 5-6
Prázdný hrob – jeden ze symbolů křesťanských Velikonoc, společně s křížem. V kříži a ve vzkříšení Bůh působí něco úplně nového, včetně nového způsobu myšlení a konání. Tato událost vzkříšení se nám nabízí jako dar, který nám sděluje, že i když nám budou „dýchat na krk“ destruktivní síly různého druhu – nemoci, strachy, pokušení, smrt - tak nic z toho už díky Kristova vzkříšení nemusí mít nad námi moc. Poslední slovo bude mít Bůh, který žije!
Požehnané dny, plné důvěry, radosti a naděje,
Miriam Szőkeová