19
březen
Loading Events

Exit, terapeutická komunita (EXIT TK) je poměrně nová sociální služba, poskytující podporu nezletilým a mladým dospělým, kteří se v důsledku užívání návykových látek a/nebo hazardního hraní ocitli v nepříznivé životní situaci. Svým záběrem je u nás ojedinělá – přijímáme klienty ve věku 14 – 19 let z celé ČR.

Názory společnosti na tuto klientelu jsou rozporuplné – ozývají se hlasy pro i proti, zda si naši pomoc zaslouží. Nicméně musíme konstatovat, že občané Komorní Lhotky, kde naše služba pod záštitou Slezské diakonie funguje již třetím rokem, nás přijali s pochopením. Spolupracujeme s místním Obecním úřadem – v rámci možností se snažíme pomáhat obci například pravidelným úklidem náměstí a jinými aktivitami. Za významné podpory paní knihovnice z místní knihovny vytváříme pro naše klienty vzdělávací aktivity formou zážitku. Probíhaly především před vypuknutím pandemie, současná situace to bohužel neumožňuje, nicméně komunikace probíhá i nadále a velmi se těšíme na obnovení tohoto zážitkového programu v plné míře. 

Prakticky od svého začátku spolupracuje EXIT TK s HandyClubem, jmenovitě se Zdeňkem Jedličkou. Naši klienti pomáhají handicapovaným občanům při zajištění různých společenských a sportovních aktivit. Tato spolupráce se jeví jako oboustranně přínosná.

Díky financím Nadačního fondu Hyundai, který podpořil projekt na revitalizaci vnějších prostor EXIT TK, můžeme zkrášlit naši zahradu. Do terénních úprav zapojíme i naše klienty, kteří se v rámci pracovní terapie budou podílet na zahradnických pracích, jako je srovnání terénu, osázení a následná údržba apod.

Chceme, aby naše služba byla celkově reprezentativní. Rádi bychom veškeré návštěvy a přátele komunity přivítali nejen otevřeným srdcem, ale také příjemným a pohodovým prostředím. Proto v rámci projektu plánujeme uspořádat den otevřených dveří, kde zájemce seznámíme s principy a fungováním terapeutické komunity.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nás v této nelehké době podporují, a zároveň přejeme hodně víry, naděje a zdraví k překonání složité situace. Jsme v tom společně s Vámi.

V případě zájmu o více informací kontaktujte prosím koordinátora střediska TK EXIT, Filipa Hrkala, tel: 739 525 246