15
březen
Loading Events

Letošní setkání pastorů a duchovních, kteří dobrovolně dojíždějí na střediska Slezské diakonie, proběhlo poprvé online 15. 3. 2021. Někteří se omluvili a nemohli se připojit, jiní se mohli účastnit právě kvůli tomu, že museli být doma v karanténě. Doba covidová nám změnila podmínky a my se v tom pořád učíme fungovat.

Po úvodním duchovním zamyšlení a modlitbě bratra biskupa zazněl pozdrav paní ředitelky, ve kterém reflektovala důležité události v životě a fungování středisek a služeb Slezské diakonie za uplynulý rok.

Po písničce Davida Pasze zazněly informace o připravovaných duchovních aktivitách v letošním roce. Kolegyně z Dobrovolnického centra sdílely několik inspirací z dobrovolnické činnosti v období pandemie, ke kterým patřilo šití roušek, pečení pro pracovníky v první linii, psaní dopisů pro potěchu duše, přípravy jarní a velikonoční výzdoby, mobilní kavárna s vystoupením, či aktivita „kamarádem na dopisování“.

Zazněla také konkrétní pozvánka k připravované vzdělávací aktivitě pro dobrovolníky, kde se můžou přihlásit i zájemci z řad duchovních, která se bude věnovat vyrovnávání se se ztrátou. Prostor ke sdílení svého prožívání, omezených možností dojíždění k uživatelům v uplynulém období, jako i naděje pro opětovné setkání na střediscích, po absolvování testování, samo - testování a očkování, vyjádřilo několik účastníků.

Závěr setkání vyplnily modlitby a požehnání.

Miriam Szőkeová, koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie