11
únor
Loading Events

Hostem našeho pořadu S NÁMI... je paní Nikola Šimíková, představujeme služby, které poskytuje středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava pro lidi s handicapem. V tomto středisku pracuje 50 zaměstnanců, přibližujeme některé pracovní pozice, jejich pracovní náplň, požadavky na výkon pozice pracovník v sociálních službách a sociální pracovník.

Pořad moderuje Lenka Waszutová, vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů Slezské diakonie.

Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava poskytuje služby:

  • denní stacionář
  • domov pro osoby se zdravotním postižením
  • odlehčovací služba
  • sociálně terapeutické dílny

Veškeré informace na webových stránkách: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/lide-s-handicapem/strediska-pro-lidi-s-handicapem