Loading Events

Letošní Alianční týden modliteb nese název Tváří v tvář. Právě pojem tváře je přitom jedním z důležitých biblických motivů spojený s tématy blízkosti, přítomnosti, bezprostřednosti, hledání a vztahu. Setkání probíhají na platformě ZOOM s přenosem na YOUTUBE a přenos bude začínat vždy v 18:00 hod.

Již více let jsme v duchovní službě Slezské diakonie svědky toho, jak setkání "s Boží tváří", společná modlitba, mění perspektivu a přináší pokoj a radost do naříkání nejednoho z nás i našich přátel na střediscích.  Srdečně Vás proto zveme k modlitebním procházkám v rámci Aliančního týdne modliteb, který probíhá v týdnu od 10. do 17. ledna 2021.

Více informací na webových stránkách duchovní služby Slezské diakonie: https://www.slezskadiakonie.cz/o-nas/duchovni-sluzba

Za duchovní službu Slezské diakonie David Pasz