18
leden
Loading Events

Týden modliteb za jednotu křesťanů je mezinárodní křesťanská ekumenická aktivita, která se koná každoročně již od roku 1908 a je připravována Papežskou radou pro jednotu křesťanů a Světovou radou církví. Tato aktivita je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Týden modliteb v ČR probíhá pod záštitou České biskupské konference a Ekumenické rady církví.

Letos probíhá v týdnu od 18. ledna do 25. ledna 2021. 

Více informací a pozvání za tým duchovní služby na našich webových stránkách zde: https://www.slezskadiakonie.cz/o-nas/duchovni-sluzba