26
listopad
Loading Events

 

 

Každý člověk je jedinečnou osobností, nesoucí si vlastní zkušenost a originalitu, které utvářejí jeho životní příběh od narození, přes dětství a dospělost, až po současnost stáří. Stáří je taky nositelem životních moudrostí a zkušeností, i přes slábnoucí zdraví, pokles sil, zpomalení tempa života, zapomínání či zvýšený výskyt nemoci, usilujeme vnímat potřeby všech, pomáháme, pečujeme, máme pravidelné aktivity, snažíme se o zpříjemnění každého dne. Domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka poskytuje své služby 78 obyvatelům, mužům i ženám v průměrném věku 84 let.  
 

Na začátku října tohoto roku proběhlo v domově první testování PCR testů z důvodu podezření koronavirového onemocnění. Chráníte se, bráníte a stejně dostanete šok a to pořádný! Jsou známy výsledky testů, je potřeba izolovat pozitivní klienty, a tak dochází k okamžitým přesunům a vytvoření COVID zóny. Situace nabírá na obrátkách, rychle oživit postupy, které jsme si nastavili během jarního období. Dochází k oddělení jednotlivých provozů, především je nutné oddělit pracovníky stravovacího provozu, nastavují se mechanismy komunikace a systém předávání jídelních vozíků, zavádíme přísná hygienicko-epidemiologická opatření. Přichází plošné nařízení hygieny, tedy uzavření celé služby do izolace, a tak dolaďujeme a nastavujeme vše potřebné, oznamujeme zákaz vstupu do objektu cizím osobám a zákaz návštěv klientů. Během několika dnů dochází k dalšímu testování a rozšiřujeme COVID zónu pro klienty, virus dostihl i některé pracovníky, zůstávají v pracovní neschopnosti, zveřejňujeme výzvu o pomoc v péči o naše klienty.

Život se opravdu obrátil vzhůru nohama, pro snazší orientaci vylepujeme potřebné postupy a značky, kdo, co, kde, kdy a kam... je toho tolik na co pamatovat a hlavně nezapomenout.

Péče o naše klienty je na prvním místě. Zajišťujeme dostatečné personální zabezpečení a jsme velmi vděční za ochotu lidí pomoci, mezi sebou vítáme kolegy z jiných středisek Slezské diakonie a další nové dobrovolníky. Poskytujeme péči klientům řadu hodin ve speciálních covid oblecích a zajišťujeme vše, co je potřeba s vysokým osobním nasazením. A tak pečujeme, staráme se, podporujeme se navzájem, jsme tady pro klienty! Senioři jsou izolování v pokojích, nemohou ven, samota, stesk a smutek doléhá na všechny. Přes všechnu péči a pomoc covid zřejmě uspíšil odcházení z tohoto světa několika našich seniorů, a tak se potýkáme s bolestí a zármutkem, často s bezmocí a otázkou Proč... Některá úmrtí byla předvídatelná, jiná náhlá a překvapivá. Pokud to jde, umožňujeme v těchto těžkých chvílích návštěvy blízkých příbuzných. Rovněž ztráta kontaktu s blízkými, samota, obavy, omezený dotek, nevidět úsměv, zákaz návštěv však může mít pro klienty služby stejně fatální následky jak virus samotný. A tak hledáme různé způsoby, jak přinést naději, potěšení, povzbuzení. V myšlenkách a modlitbách vyslovujeme: „Hospodine, důvěřuji Tobě, do nejistých zítřků hledím s jistotou Tvé blízkosti a lásky.“ O všechny naše klienty se snažíme dlouhodobě pečovat tak, aby podzim a závěr jejich života byl důstojný a pokojný. To činíme se zvláštním úsilím i v těchto časech. Zůstáváme světlem, které čerpá z Boží lásky k nám!

Ochranné pomůcky, desinfekce, nové informace jsou připraveny pro další směnu. Šustění covid obleků rozbíjí ticho chodby. To ranní směna nastoupila do práce, na každém patře čtyři až pět pečovatelek, zdravotní sestra, uklízečka, sociální pracovnice... je nový den...

Nevzdáváme se, jsme v kontaktu s blízkými příbuznými našich klientů, píšeme sms, voláme, objektivně informujeme. Klienty povzbuzujeme písničkami, čtením, modlitbou, probíhají videohovory, pouštíme záznamy bohoslužeb, rozdáváme napečené dobroty, s duchovní podporou přichází pastorační pracovníci, skrz video konzultace pomáhá paní psycholožka, dobrovolníci zajišťují nákupy pro klienty i provoz domova, pochopení a povzbuzení se nám dostává od příbuzných klientů i od dalších lidí. Zastavit se a věnovat našim klientům čas. Studentka sociální práce Izabella R. říká: „Jednou jsem pomáhala starší paní přesunout se z židle na lůžko, když jsem paní přidržela, tak mě objala a řekla mi: Slečinko, ty tak krásně voníš. Paní si poté sedla, chytla mě za ruku a povídaly jsme si. Hřálo mě u srdce, že přes všechna omezení (rouška, štít, covid oblek, návleky) paní cítila mou blízkost. Uvědomila jsem si, jak těmto lidem chybí objetí a pohlazení druhé osoby.“

Jak se nám žije se dozvídají další lidé a tak síla pomoci a podpory nenechává na sebe dlouho  čekat. To tak jednou zvoní zvonek u hlavních dveří, a co tam na vás čeká? Milé překvapení – dopisy, pozdravy, sladké drobnosti, pamlsky, káva, čaj, džusy a další pochutiny dostáváme v opakujících se intervalech. Vůně kávy či dobrého čaje a dobrota v puse dodává novou energii. Zapojují se sbory SCEAV, zaměstnanci Slezské diakonie, dobrovolníci Dobrovolnického centra SD, příbuzní klientů a další osoby v regionu. Děkujeme Vám všem!

Nic se nestalo jen tak - Odvaha, Trpělivost, Síla a velká míra Zodpovědnosti při dodržování nastavených opatření, práce v ochranných pomůckách a především vzájemná podpora a láska k bližnímu – člověku, přispívají k zvládání situace.

Každý pracovník domova - pečovatelky, zdravotní sestry, pracovníci stravovacího provozu, úklidu a údržby, aktivizační pracovnice, sociální pracovníci i vedení domova si zaslouží PODĚKOVÁNÍ! Vám patří slova díků za každodenní poctivou účast na chodu domova a na společné práci!

Všichni děláme vše, abychom tímto těžkým obdobím prošli co nejlépe, a díky společnému nasazení to dokážeme. Především nás provází síla modlitby a slovo zaslíbení: Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: “Neměj strach, Já sám ti pomáhám!”

Je opět nový den, život v domově plyne ve svém každodenním rytmu. Před námi je spoustu nové práce a výzev, je potřeba vymalovat pokoje a chodby, obměnit postele, vybavit nábytkem pokoje, zmodernizovat kuchyň, vyměnit výtah... a taky se připravit na vánoční svátky.. o  tom všem, zase příště..

Jeden krásný okamžik však stojí za zmínku, a to oslava 99 narozenin obyvatelky našeho domova, úžasné požehnání! Srdečné gratulace oslavenkyni! (viz foto)

Děkujeme, že jste s námi, děkujeme za vaše modlitby, za flexibilitu, za povzbuzení a pomoc. A v roce 2021 ať je pro nás každý nový den požehnáním, příležitostí a nadějí, s vírou otevírejme všechny dveře a s důvěrou hleďme vstříc příštím dnům.

s úctou Halina Pientoková, vedoucí domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka, vedoucí oblasti POBESKYDÍ