07
září
Loading Events

30 let PROMĚN ve Slezské diakonii

Cílem publikace je vyzdvihnout hodnotu a důstojnost lidského života a to, že pozitivní změna v životě člověka je možná když se pro ni sám rozhodne a když má kolem sebe potřebnou podporu.

Publikace je oslavou barevnosti života a také upozorňuje na význam neziskového sociálního sektoru v naší společnosti.

Vyjde v nákladu 500 Ks.

Projekt poskytl prostor pro spolupráci Slezské diakonie a studentů Albrechtovy střední školy (obor polygrafie) a to v oblasti zachycení 30 životních proměn současných nebo bývalých klientů Slezské diakonie - lidí se zdravotním znevýhodněním, lidí bez domova, seniorů, rodin i jednotlivců. Studenti byli zapojeni do tvorby některých fotografií z prostředí speciální praktické školy. Publikace a příběhy v ní budou sdíleny s klienty Slezské diakonie, se širší odbornou i laickou veřejnosti a osvětově (interaktivně) také se studenty škol. Sbírka příběhů upozorňuje na to, že pozitivní změna v životě člověka je možná, má motivační i vzdělávací charakter.

Publikace v nákladu 500 Ks bude k dispozici zdarma, je výrazem vděčnosti za život, jeho hodnoty a přináší lidem motivaci i naději. 
 

VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PODPOŘÍ POKRYTÍ NÁKLADŮ NA TISK PUBLIKACE: DARUJME.CZ