27
červenec
Loading Events

Vážení klienti, příznivci Slezské diakonie, 

s ohledem na epidemiologickou situaci v různých městech, krajích a situaci v konkrétní službě je otázka návštěv klientů v kompetenci vedoucích zaměstnanců těchto služeb. 

Vedoucí zaměstnanci rozhodují o návštěvách s ohledem na výše uvedené okolnosti s ohledem na nařízení Krajské hygienické stanice či Ministerstva zdravotnictví. 

Prosím, v případě zájmu sledujte webové stránky konkrétních sociálních služeb či kontaktujte přímo zaměstnance v dané službě. 

Přejeme všem pevné zdraví a pohodové dny!