27
květen
Loading Events

Ukončení platnosti nařízení o pozastavení realizace návštěv v pobytových službách Slezské diakonie.
V návaznosti na vývoj epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji a v souvislosti s Mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice MSK Č. 2/2020 je ve Slezské diakonii odvoláno nařízení o pozastavení realizace návštěv v pobytových službách Slezské diakonie s okamžitou platnosti.
Zákaz návštëv je nadále platný ve všech pobytových službách poskytovaných na území okresu Karviná a to do odvoláni. 
V souvislosti s obnovením návštěv v pobytových službách jsou pro jejich realizaci nastavena vedoucími služeb konkrétní opatření k prevenci proti šíření onemocnění COVID 19. 

Prosíme návštěvy o seznámeni se s nastavenými opatřeními a o součinnost při jejich dodržováni tak, aby bylo zachováno bezpečí klientů i zaměstnanců těchto služeb.