22
květen
Loading Events

Zákaz návštěv v pobytových službách Slezské diakonie.

V návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 ve společnosti OKD a tím na různých místech v Moravskoslezském kraji, dále v návaznosti na doporučení hejtmana Moravskoslezského kraje a také s ohledem na snahu o zajištění ochrany nejohroženějších skupin klientů pobytových služeb ve Slezské diakonii (vč.aplikace doporučení MPSV č. 10/2020) přistoupila Slezská diakonie k zákazu návštěv s okamžitou platností až do odvolání.

Současně jsme si ale vědomi závažnosti tohoto rozhodnutí, pocitu osamocení klientů, omezení sociálních kontaktů, proto jsme přijali řadu alternativních způsobů komunikace s využitím moderní techniky, tak, aby se klienti mohli slyšet a vidět s blízkými.

Věříme, že ohrožení se zmírní do té míry, že brzy služby otevřou své dveře návštěvám a naší klienti budou moci opět trávit čas ve společnosti svých blízkých tváří v tvář.

Přejeme všem pevné zdraví!