09
duben
Loading Events

Děkujeme Vám, že jste s námi! Slezská diakonie vyhlásila veřejnou sbírku s účelem pořízení ochranných prostředků k prevenci proti šíření onemocnění COVID 19 a k ochraně zaměstnanců při výskytu onemocnění COVID 19 ve službách Slezské diakonie.

Jedná se o ochranné prostředky (roušky, respirátory, ochranné obleky, štíty, rukavice, návleky, teploměry aj.), dezinfekce a prostředky k zajištění zdravotní péče o klienty a ověřování jejich zdravotního stavu.

č. ú.: 107-2710240227/0100

Děkujeme za Vaši podporu.