Loading Events

Blíží se Velikonoce, největší křesťanský svátek, naši duchovní proto připravili v prostorách studovny Diakonického a vzdělávacího centra "Velikonoční místnost". Pracovníci se zde mohou přijít každý den od 8 do 12 hodin jednotlivě ztišit, pomodlit se, nebo mohou strávit chvilku například přepisováním Bible. Milí kolegové jste srdečně zváni!

 

"Letos, kdy nemůžeme uskutečnit Duchovní konferenci pro zaměstnance, jsme pro Vás připravili na Ústředí tzv.Velikonoční místnost. V této místnosti můžete absolvovat malinké "putování" (po vstupu do místnosti zleva) od pŕipomenutí si události v Getsemanské zahradě a Ježíšovy modlitby (budete procházet kolem flipchartu, kde můžete zapsat modlit.námět), kolem kříže, u kterého jsou položeny hřeby. Tady můžete na chvíli zastavit nebo si sednout, či kleknout a rozjímat o utrpení a smrti Ježíše za nás. Kousek od kříže (vpravo) je znázorněn prázdný hrob- to je vedle kříže stejně významný symbol Velikonoc. Spasitel nezůstal v hrobě, ale byl vzkříšen. Vedle prázdného hrobu uvidíte bílá prostěradla - to je připomenutí toho, že když ženy přišly ve velikonoční ráno k hrobu,už tam Ježíšovo tělo nenašly. Na konci místnosti je opět zahrada- ta, ve které byl zahradní hrob.

Uprostŕed místnosti zůstal stůl, kde se nachází ještě další duchovní inspirace- pŕepisovaní Bible. tady si můžete v klidu sednout a přepsat několik veršů z posledních kapitol listu Římanům. Rozmístěny pohlednice dávají možnost sáhnout po nich a napsat někomu velikonoční pozdrav. Na druhém konci stolu jsou připraveny obálky s interaktivní pozvánkou pro ztvárnění ˇŽalmu 23. Nakonec, můžete jen přijít a procházet se nebo si sednout, pustit hudbu z CD a pobudnut tady chvíli, modlit za všechny, na které myslíte.

 

Každopádně, chce to být také inspirace pro oblasti a střediska SD. Něco z tohoto nápadu můžete vzít, upravit dle Vašich možností a podmínek a vytvořit u Vás také takovou místnost nebo koutek, který umožní pracovníkům i uživatelům se duchovně ztišit. Přejeme požehnaný tichý čas."

ThDr. Miriam Szőkeová, PhD.
koordinátorka duchovní služb