Nabídka vzdělávacích aktivit pro poskytovatele sociálních služeb

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás oslovit s komplexní nabídkou vzdělávacích aktivit vzdělávacího střediska Slezské diakonie.

Slezská diakonie se již v roce 2007 stala akreditovanou vzdělávací institucí na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí a od té doby získala již 21 akreditací vzdělávacích programů.  Pravidelně připravuje rovněž interní školení a zajišťuje odborné stáže v poskytovaných sociálních službách. Od roku 2003 je v našich službách realizován konzultační proces a audity ke zvyšování kvality a odbornosti služeb. V organizaci pracují cechy, které sdružují sociální služby stejného druhu.

Uvědomujeme si, že v dnešním turbulentním světě cesta rozvoje služeb není jednoduchá, a proto bychom Vám, poskytovatelům služeb v regionu, chtěli nabídnout partnerství v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli otevřít aktuálně realizované kurzy pro pracovníky Slezské diakonie také pracovníkům jiných organizací v regionu. Zároveň, v případě Vašeho zájmu, jsme schopni zajistit vzdělávání na klíč potřebám pracovníků Vašich služeb.

Pro realizaci jednotlivých školení disponujeme velmi dobrým technickým zázemím, odpovídajícím současným trendům a požadavkům při realizaci vzdělávání. Bezbariérové školící prostory se nacházejí v sídle organizace, na Ústředí Slezské diakonie v Českém Těšíně, ul. Dukelská 264/5, další vzdělávací prostory máme k dispozici také v Ostravě a Krnově.

Zde naleznete portfolio kurzů vzdělávacího střediska Slezské diakonie:

Poř. č.

Název AVP

Číslo akreditace

Cílová skupina *

Počet vyuč. hodin

9

Cíle a způsoby poskytování služeb

2010/065-PC

PSS

8

10

Ochrana   práv osob

2010/066-PC

PSS

8

11

Jednání se zájemcem o službu a smlouva o poskytování sociální služby

2010/067-PC

PSS

8

12

Plánování a průběh služby

2010/068-PC

PSS

8

13

Stížnosti na kvalitu poskytované služby a vedení dokumentace o poskytovaných službách

2010/062-PC

PSS

8

14

Personální zajištění služby

2010/063-PC

PSS

8

15

Provozní standardy

2010/172-PC

PSS

8

16

Hodnocení a kontrola sociální služby

2010/064-PC

PSS

8

17

Metody zavádění standardů kvality do praxe sociálních služeb

2011/1066-SP/VP

SP, VP

8

18

Kvalitní zajištění chodu sociální služby v návaznosti na personální a provozní standardy kvality sociálních služeb

2012/0302-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

19

Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb

2012/0275-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

20

Rozvoj praktických dovedností při práci s lidmi s duševním onemocněním

2012/0274-PC/SP

PSS, SP

16

21

Udržitelný rozvoj sociálních služeb v kontextu standardů kvality sociální služby

2012/0273-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

22

Hodnocení procesu poskytování sociální služby dle standardů kvality

2012/1377-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

24

23

Vedení poradenského rozhovoru

2012/1370-SP/VP

SP, VP

8

24

Sociální začleňování v praxi sociálních služeb

2012/1368-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

25

Úvod do zaměstnávání osob se zdravotním postižením

2012/1639-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

26

Sociální podnikání - úskalí a příležitosti

2012/1371-SP/VP

SP, VP

8

27

Sociální firma jako příležitost pro uplatnění uživatelů sociálních služeb

2012/1371-SP/VP

SP, VP

8

28

Úvod do problematiky doprovázení v terminálním stádiu onemocnění

2013/0125-PC/SP/VP/PP

PSS, SP,   VP, PP

8

29

Specifika práce se seniory v terénních službách

2013/0129-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

30

Specifika práce s uživateli s poruchami paměti podle druhu poskytovatele

2013/0123-PC/SP

PSS, SP

8

31

Pobytové služby pro seniory - úvod do principů práce a metod

2013/0126-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

32

Jak komunikovat s osobami s poruchami paměti a rodinným pečujícím

2013/0122-PC/SP/VP/PP

PSS, SP,   VP, PP

8

33

Faktory a kořeny vzniku závislosti

2013/0128-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

34

Návykové chování, psychotropní látky, další formy závislosti

2013/0127.PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

35

Kontakt a dialog

2013/0124-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

24

36

Pracovníci v přímé práci s lidmi se závislostí, spolupráce a návaznost dalších   sociálních služeb

2013/0553-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

37

Sociální práce se specifickou klientelou v oblasti služeb pro lidi se závislostí

2013/0554-PC/SP/VP

PSS, SP,   VP

8

38

Příchod dítěte do pěstounské rodiny

 

PPR

8

39

Kdo je můj táta a máma - pěstounství

 

PPR

8

40

Rizikové chování u dětí a mládeže

 

PPR

8

41

Práce s rodinou s dětmi v kontextu sociální služby

 

PPR

8

42

Úvod do prevence týrání a zneužívání osob

 

PPR

8

43

Poradenský rozhovor v soc. práci s rodinou

 

PPR

8

44

To dítě je nějaké jiné … aneb co znamená ADD, ADHD, PAS či AS v praxi

 

PPR

8

45

Vývoj dětí se specifickými potřebami ve věku 0-7 let

 

PPR

8

46

Dítě v rodině z pohledu vývojové psychologie

 

PPR

8

47

Sociální   práce v azylových domech pro rodiny s dětmi

 

PPR

8

48

Práce v sociálních službách pro rodiny a děti - Arteterapie jako cesta k porozumění dítěti (nejen) v náhradní rodině

 

PPR

8

49

Práce v sociálních službách pro rodiny a děti - "Nízké prahy" aneb nízkoprahové soc. služby

 

PPR

8

50

Práce v sociálních službách pro rodiny a děti - SPOD v praxi sociálních služeb

 

PPR

8

51

Práce v sociáních službách pro rodiny a děti - Speciální metody terapie - dramaterapie

 

PPR

8

52

Práce v sociálních službách pro rodiny a děti -Systém sociálního zabezpečení

 

PPR

8

53

Rodina v krizi

 

PPR

8

54

Rodina – životadárný orgán

 

PPR

8

* PSS – pracovníci v sociálních službách, SP – sociální pracovníci, VP – vedoucí pracovníci sociálních služeb, PP – fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, PPR – program pro pěstounské rodiny

Termíny kurzů a další informace, které budou postupně doplňovány a aktualizovány, stejně jako platební a storno podmínky naleznete v sekci „Vzdělávací středisko“.

Kontakt:

koordinátor vzdělávání – Ing. Daniela Czyžová

e-mail: vzdelavani@slezskadiakonie.cz

tel.: 558 764 352, 734 417 702