Ukončené evropské projekty

 • Mobilní díky volantu
  Projekt měl za cíl zefektivnit poskytování osobní asistence a odlehčovacích služeb střediska TABITA Jablunkov, které se nacházejí na území MAS Jablunkovsko. Pro středisko byl pořízen nový osobní automobil a pro cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb kompenzační pomůcky, konkrétně 5 rozkládacích elektrických polohovacích postelí.

Další informace o projektu zde
 

 • Odstranění selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově
  Evropský projekt realizovaný městem Krnov ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi podpořil vznik 7 doučovacích klubů ve městě pro děti se SVP. Právě jeden klub je také pod střediskem Slezské diakonie, která je partnerem projektu.

Další informace o projektu zde

 

Ukončené tuzemské projekty

Projekty středisek:


Níže si můžete přečíst o zajímavých projektech Slezské diakonie realizovanými v uplynulých letech za podpory nadací, nadačních fondů a programů. Tímto děkuje všem, kteří Slezskou  diakonii jakkoli podporují a díky nimž se nám daří plnit to, co jsme si předsevzali – tedy přinášet světlo do života potřebným.

LYDIE Český Těšín, 

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019

 • Díky realizovanému projektu jsme mohli zajistit výměnu oken na ulici Třanovského pro všechny sociální služby v objektu (sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, raná péče, odlehčovací služby, denní stacionář, osobní asistence). Výše příspěvku donátora - 800 000,- Kč, celková výše projektu - 1 100 247,- KčOznačení - KSS 1/19. Donátor - Moravskoslezský kraj. 

EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář

 • EDEN - stvořen pro život
  Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018. Díky realizovanému projektu jsme mohli zajistit bezpečné, zdravé, důstojné a kvalitní prostředí všem uživatelům využívajícím sociální službu denního stacionáře na Frýdecké ulici, a to prostředctvím výměny oken a rekonstrukcí jídelny s kuchyní.

Další informace o projektu zde

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov

 • Chceme vyrůstat doma, ne v dětském domově!
  Projekt podporuje komplexní pomoc pro rodiny s dětmi na Albrechticku a Osoblažsku, Krnovsku a Rýmařovsku prostřednictvím poskytování sociálně aktivizačních služeb a návazných aktivit služby.

Další informace o projektu zde

 • Nadace Terezy Maxové pomáhá rodinám s dětmi v tíživé sociální situaci
  Prostřednictvím dvou projektů navázala v roce 2012 Slezská diakonie, služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem. Tato spolupráce pokračovala dále také v roce 2013 a 2014. V květnu tohoto roku byl ukončen projekt, který trval rok a díky kterému mohla být podpořena terénní sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci na Krnovsku, Albrechticku, Osoblažsku a Rýmařovsku a její návazné aktivity.

Další informace o projektu zde

 • "Kávomaty pomáhají" za podpory Nadačního fondu Albert
  Nadační fond Albert věnoval výtěžek z Kávomatu Albert ve výši 40 000 korun na projekt „Podpora rozvoje a vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin z Krnovska, Albrechticka a Osoblažska“, který byl od října 2013 do října 2014 realizován Slezskou diakonií, službou SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov.

Další informace o projektu zde

 

TABITA Český Těšín, Třinec, Jablunkov, osobní asistence, odlehčovací služby

 • Důstojně navzdory věku a nemocem
  Bezplatnou zápůjčkou KP seniorovi snížíme jeho nečekaně vysoký rozpočet, rozšíříme rozsah pomoci, případně překonáme přechodnou nedostupnost KP (vzdálenost půjčovny, není skladem), aby i tuto nelehkou etapu života zvládl důstojně. Pro zajištění vysoké kvality služeb je nezbytné neustále vzdělávat asistentky ve znalostech a dovednostech v péči o seniory s ohledem na velmi časté diagnózy současnosti (Alzheimerova demence, Parkinson, psychiatrické diagnózy).

Další informace o projektu zde

KARMEL Tichá

 • KARMEL - integrační program
  Na přelomu ledna a února 2016 byla prostřednictvím pastora Bohuslava Wojnara ze sboru Apoštolské církve v Českém Těšíně oslovena Slezská diakonie se žádostí o spolupráci na procesu integrace několika desítek iráckých křesťanů, kteří do České republiky uprchli před násilím ze strany islamistických skupin.

Další informace o projektu zde

SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

 • KDYŽ RUCE A NOHY NESTAČÍ
  Díky podpoře Moravskoslezského kraje jsme mohli ve středisku Slezské diakonie SAREPTA Komorní Lhotka zajistit pomůcky usnadňující hygienu člověka, a to zejména při koupeli ve vaně.

Další informace o projektu zde

 • DŮSTOJNÉ BYDLENÍ PRO NAŠE NEJSTARŠÍ
  Výstupem realizovaného projektu je zpracování projektové dokumentace v takovém rozsahu, aby bylo možné projektovou dokumntaci použít pro další dotační výzvu zohledňující rekonstrukci objektu.

Další informace o projektu zde

 • AKTIVNĚ A DOSTUPNĚ I VE STÁŘÍ
  Nový vůz Citroën Berlingo má nového majitele. Osobní automobil je pro domov pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka nepostradatelným prostředkem pro zajištění kvalitní sociální služby s ohledem na prožívané stáří s komfortem a kvalitou srovnatelnou s běžnou domácností.

Další informace o projektu zde

 • Důstojně i ve stáří
  Nedílnou součástí pomoci a péče o zdraví člověka dlouhodobě ležícího, je taky lůžko. Sociální služba domova pro seniory díky podpořenému projektu zakoupila elektrické polohovací postele pro seniory.

Další informace o projektu zde

 • LEPŠÍ A KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT SENIORŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY
  V rámci projektu byly zakoupeny kompenzační pomůcky, které slouží při každodenní sociálně ošetřovatelské péči o seniora.

Další informace o projektu zde

TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty

 • S řidičákem k lepší budoucnosti!
  Díky Nadačnímu fondu Albert mohou uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI získat řidičské oprávnění.

Další informace o projektu zde

 • I vzdělávání může být zábavné: učíme se s Albertem
  Pracovníci Domu na půl cesty Timotei (ve spolupráci s psychologem služby a externími lektory) ,v rámci projektu „Vzdělávání uživatelů v Domě na půl cesty Timotei“ , realizovali vzdělávání a nácvik kompetencí, které umožnilo uživatelům lépe překonávat překážky „běžného života“.

Další informace o projektu zde

 • Společné obědy zdravě
  Díky Nadačnímu fondu Albert se uživatelé Slezské diakonie, střediska TIMOTEI učili zdravě a samostatně vařit. Uživatelé se zdokonalili  nejen ve vaření, ale i ve vyhledávání a vymýšlení nových receptů, rozpočtování,nákupu, samotném vaření i vhodném stolování. Dále pak projekt podpořil uživatele, kteří se octili v existenční krizi.

Další informace o projektu zde

 • TIMOTEI domov na půl cesty – Zkus to sám už teď
  Projekt „Zkus to sám už teď“ je komplexní program pro děti opouštějící dětské domovy a výchovné ústavy.

Další informace o projektu zde

RÚT Bruntál, sociální rehabilitace

 • Prádelna jako pracovní příležitost
  Díky finanční podpoře Nadace OKD dostali čtyři naši uživatelé příležitost docházet pravidelně do zaměstnání a naplňovat tak potřebu aktivity a potřebu seberealizace. Díky Nadaci OKD tak bojují proti frustraci a nacházejí nový smysl života.

Další informace o projektu zde

 • Společné kroky k práci
  Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje jsme mohli podpořit osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v nalezení a udržení práce.

Další informace o projektu zde

OBČANSKÁ PORADNA Karviná

 • „Stále mám co nabídnout" - podpora a uplatnění na trhu práce pro nízkokvalifikované osoby nad 50 let věku
  Tento projekt si kladl za cíl poskytnout poradenské a motivační aktivity osobám starším 50 let, na které navazuje zprostředkování zaměstnání.

Další informace o projektu zde

 • Spolu proti problémům
  Projekt „Spolu proti problémům“ umožnil další rozvoj našich poradenských služeb a rozšíření stávající nabídky o fakultativní činnosti (vzdělávací akce, resp. besedy). Jejich prostřednictvím jsme mohli v potřebné míře instruovat občany našeho regionu, jak rozeznat, samostatně řešit a hlavně nepodceňovat naléhavé problémy plynoucí ze současného společenského klimatu.

Další informace o projektu zde

Program pro pěstounské rodiny

 • „Učíme se spolu“
  Projekt Programu pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie „Učíme se spolu“ v tomto školním roce pomáhá v Moravskoslezském kraji 15 dětem v pěstounské péči, které mají obtíže při učení.

Další informace o projektu zde

 • „Sandtray terapie“
  Jednou z nových terapeutických metod, které zavádí Program pro pěstounské rodiny (PPR) Slezské diakonie, je tzv. sandtray terapie, tedy terapeutické pískoviště.

Další informace o projektu zde

 • „Nejsi v tom sám!“
  Děti umístěné do pěstounských rodin procházejí psychickou zátěží, která se negativně odráží při navazování vztahů, v komunikaci, spolehlivosti a formování jejich identity.

Další informace o projektu zde

 • Projekt JARMILA
  Jarmila se svoji sestrou byly svěřeny do pěstounské péče do rodiny, ve které žijí ještě další tři děti.

Další informace o projektu zde


Spolupráce středisek:

LYDIE Český Těšín a SALOME Bohumín

 • Projekt „Šťastné dětství“
  Projekt je zaměřen na zlepšení přístupu a kvality zdravotních a sociálních služeb v oblasti sekundární prevence následků chorob a zdravotních problémů v dětském věku.

Další informace o projektu zde

ARCHA, JORDÁN, NOE a RÚT Třinec

 • Projekt „ROZUMÍME SI?“
  Cílem projektu a projektových aktivit je přispět k lepší informovanosti veřejnosti o příznacích duševních nemocí a možnostech sociální rehabilitace, která pomáhá k návratu do běžného života. Akce má pomoci bojovat s předsudky veřejnosti vůči lidem s duševním onemocněním.

Další informace o projektu zde


Diakonické a vzdělávací centrum Slezské diakonie:

 • Svět za hranicemi
  Prostřednictvím projektu „Svět za hranicemi“ chceme na setkáních se seniory vnést radostnou atmosféru naplněnou zajímavým a aktivním programem zaměřeným na život v zahraničí. Jsme si vědomi toho, že generace seniorů ve věku 60 a více let ve svém mládí neměla takovou možnost vycestovat do okolních zemí, jak je tomu v současné době.

Další informace o projektu zde

 

Ukončené mezinárodní projekty

 • Kvalitní život i v nemoci
  Tak zní název projektu, který byl dokončen k 31.12. 2016 v Ostravě-Nové Vsi ve Slezské diakonii a díky němuž dochází k revitalizaci stávajících ambulantních a pobytových sociálních služeb a zvýšení kvality péče o seniory s poruchami paměti, kteří mají nyní možnost žít v důstojném prostředí s podporou profesionálů, kteří umí zajistit kvalitní sociální služby pro tento okruh uživatelů.

Další informace o projektu zde