30 let PROMĚN ve Slezské diakonii

Cílem publikace je vyzdvihnout hodnotu a důstojnost lidského života a to, že pozitivní změna v životě člověka je možná když se pro ni sám rozhodne a když má kolem sebe potřebnou podporu. Publikace je oslavou barevnosti života a také upozorňuje na význam neziskového sociálního sektoru v naší společnosti.

Vyjde v nákladu 500 Ks.

Projekt poskytl prostor pro spolupráci Slezské diakonie a studentů Albrechtovy střední školy (obor polygrafie) a to v oblasti zachycení 30 životních proměn současných nebo bývalých klientů Slezské diakonie - lidí se zdravotním znevýhodněním, lidí bez domova, seniorů, rodin i jednotlivců. Studenti byli zapojeni do tvorby některých fotografií z prostředí speciální praktické školy. Publikace a příběhy v ní budou sdíleny s klienty Slezské diakonie, se širší odbornou i laickou veřejnosti a osvětově (interaktivně) také se studenty škol. Sbírka příběhů upozorňuje na to, že pozitivní změna v životě člověka je možná, má motivační i vzdělávací charakter.

Publikace v nákladu 500 Ks bude k dispozici zdarma, je výrazem vděčnosti za život, jeho hodnoty a přináší lidem motivaci i naději. 
 

VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PODPOŘÍ POKRYTÍ NÁKLADŮ NA TISK PUBLIKACE: DARUJME.CZ

Chci pomáhat jako dobrovolník 

Mgr. Jana Křepelová
koordinátorka dobrovolnictví, Dukelská 264, 737 01 Český Těšín      

 

Hana Gebauerová, Dobrovolnické centrum Slezské diakonie pro Krnov, Město Albrechtice, Rýmařov, Osoblaha atd., Středisko BENJAMÍN, SPC N 454/54, 794 01 Krnov                 

 

 


Vyhlášená veřejná sbírka pro sociální služby Úseku Brno 

Nákup speciálních pomůcek -  rehabilitačních, kompenzačních a didaktických, mzdy asistentů, odborné vzdělávání zaměstnanců Úseku Brno, náklady spojené s koupí a provozem osobního vozu, pořádání akcí a jejich propagace. 

Budeme rádi i za Vaši podporu! 
Možnosti zapojení se: 

  • nákup ponožek
  • finanční vklad na účet

Více informací o našich sociálních službách Slezské diakonie, které jsou poskytovány v rámci Úseku Brno: 

 Poradna rané péče DOREA Brno

Posláním služby je odborné provázení a podpora rodin pečujících o děti se zdravotním postižením prostřednictvím služeb rané péče poskytovaných v Jihomoravském kraji. www.sdbrno.cz 

 ELIADA Brno, osobní asistence

Posláním střediska je prostřednictvím osobní asistence podporovat děti a dospělé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v jejich přirozeném domácím prostředí. www.sdbrno.cz 

Shlédněte také video-zpravodajství MOZAIKA ze služeb Úseku Brno na YouTube 

Partneři Slezské diakonie Úsek Brno v rámci veřejné sbírky jsou:  Peugeot Kopecký  

Projects of the Slezká diakonie on the donator's portal called Darujme.cz

How does it working?

Darujme.cz is a service that provides NGOs with a simple way to start with online fundraising and donors with a simple way to donate.

The service can be used only by transparent registered organizations. Each organization that wants to use the service must undergo a registration process and sign an intermediation contract with Via Foundation. The goal is to provide non-profit organizations with the opportunity to donate money to various philanthropic, charitable or publicly beneficial projects and to give donors a simple and secure donation. 

More information about personal data processing within the portal Darujme.cz.

You can also support these projects through insurance called První klubová pojišťovna.


 

To stay at home

Professional assistance right at home is what people with disabilities and elderly people needs. Thanks to the field services provided by Slezská diakonie, they can stay at home by receiving appropriate support at home and they don't need to move to a residential service if is not necessary. 

Our workers are helping to the families who are raising children with disabilities and they are helping them to find the best suitable ways of care and education so that their handicap would be limiting for themselves as less then it is possible. We are also organizing self-help groups for parents, people with disabilities and their healthy siblings.

You can also support this project and help children, people with disabilities and elderly people to stay at home by receiving appropriate support through the field services at home and they would not have to move to a residential services. Thank you very much!

You can support this project through the donator's portal Darujme.cz.


 

Living by your own? It is possible!

Is it possible to have the full life when you have experienced some mental health illness? Can a person with mental dissability to work or live by himself? The social workers of the 7 teams of Slezská diakonie in the Moravian-Silesian Region unequivocally are saying: "Yes, it is!"

This project you can support through donator's portal Darujme.cz.


 

 


Klubovka a Slezská diakonie have the same goal:

Insurance is actually very similar to the charity: people are composing to help someone who has been suffered some disaster. Just unlike charity, they are puting the funds into the main fund in advance. Thanks to the cooperation between Klubovka and Slezská Diakonie, the insurance is getting another dimension - in addition to the basic health and property protection, it also helps from now on.

More information about the insurance company you can find HERE.