We are coming with some ideas for the common prayers. Thank you for your experiences and that you are sharing with us your ideas. We are grateful that we can all be in this situation together and encourage each other.

We are all gathering in our prayers at 9.00 p.m. every day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitba v Kansasu v USA na první schůzi Senátu ke stažení ZDE        

Slovo duchovního

Myšlenky k písni:: Vyvyšuji Tebe, Pane
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto dnem ... ať už budeme pracovat nebo budeme v klidu v karanténě doma.
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad každým člověkem ... ať už zdravým nebo nemocným, mladým nebo starým, křesťanem i nevěřícím.
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest ... ať se učíme být vděční za to, co si koupit nedokážeme.
Vyvyšuji Tebe, Pane, i nad svým životem ... ať mohu poskytnout to, co mám k dispozici /čas, prostředky, sílu ku pomoci, slovo povzbuzení/.

Svěřují Vás v modlitbě do Boží péče a žehnám Vám Jeho pokojem.
Eva Pawlasová - duchovní služba SD

 

Podněty k společným modlitbám

 • za naše přátele v Birminghamu z City Mission o jejich službu, ochranu a vedení v této těžké době
 • za vedení City Mission a především za Weslyho, jeho rodinu a spolupracovníky
 • za klientku ze střediska Siloe, která má zdravotní potíže a byla dnes spolu s její spolubydlící, která však příznaky nemá, testována na Covid-19 
 • chci vyjádřit vděčnost za náš tým střediska Siloe, který jedná v klidu, profesionálně a ohleduplně ke klientkám, vděčnost za spolupráci s mobilním hospicem Strom života a s krajskou hygienickou stanicí
 • za Boží ochranu pro paní, u které přetrvávají problémy, aby se brzy našla příčina a paní se ulevilo; aby dobře dopadly výsledky testů a středisko SILOE bylo dál bezpečným místem pro klienty i pracovníky; za moudrost sestřiček a lékařů při péči
 • za středisko Exit v Komorní Lhotce (komunita pro mladé závislé), za tým střediska, za mladé klienty v komunitě, za jejich nelehkou práci
 • za přicházející Velikonoce, aby to byl čas zastavení nás všech, abychom mohli prožít pokání a setkání se zmrtvýchvstalým Kristem 
 • za ochranu našich rodin, služeb, pracovníků a klientů našich služeb
 • za všechny, kteří v této době z pozastavených služeb dostali odvahu a šli pracovat do pobytových služeb a na noclehárnu; prosíme o sílu pro tyto pracovníky
 • za všechny, kteří pracují v supermarketech a drogériích
 • za lékaře, zdravotníky a dobrovolníky, kteří nasazují vlastní životy, aby zachránili druhé
 • za ty, kteří dostali odvahu a dali se zapsat do krizových týmů ve Slezské diakonii
 • za celé vedení Slezské diakonie, vedoucí oblastí a vedoucí středisek, koordinátory
 • za církev
 • za vládu, hejtmany a starosty obcí, kteří v této době činí rozhodnutí, aby tato doba vedla k zastavení a přemyšlení o životě, aby lidé chtěli hledat Krista
 • aby přicházející období Velikonoc bylo časem setkání se zmrtvýchvstalým Kristem
 • za doktorku Soňu Pekovou
 • aby nás společné modlitby sjednotily; abychom neměli pocit, že jsme na vše sami, ale
 • abychom společně s Bohem a kolegy táhli za jeden provaz
 • za ty, kteří mají homeoffice, aby vše zvládli, a o ty, kteří homeoffice nemají, aby
 • mohli být zdraví a cítili pro svou službu Boží požehnání
 • aby nám strach (v jakékoli podobě a z čehokoli) nebránil v naší práci, ale abychom ho s Boží pomocí překonali
 • za dostatek ochranných prostředků
 • aby tato doba vedla k zastavení a přemyšlení o životě, aby lidé chtěli hledat Krista
 • aby přicházející období Velikonoc bylo časem setkání se zmrtvýchvstalým Kristem
 • modleme se za doktorku Soňu Pekovou
 • za moudrost do všech rozhodnutí, které musíme dělat v tomto období
 • za služby, které musí anebo budou muset řešit karanténu; za nemocné klienty – o jejich ochranu, moudrost, sílu a zdraví
 • za Boží ochranu zejména těch zaměstnanců, kteří budou pečovat o klienty v karanténě či nemocné klienty; za rodiny zaměstnanců, aby měli dostatek porozumění, odvahy a lásky pro tyto naše kolegy
 • za vedoucí zaměstnance, aby měli dostatek síly nést tíhu odpovědnosti, a nacházeli ta správná slova povzbuzení pro své spolupracovníky
 • za všechny nemocné zasažené Covitem (patří mezi ně i moje kamarádka z Terezína, je jí 46 let a je v nemocnici/. Chci se přimlouvat za ochranu před nákazou pro ty, kteří bojují v první linii. Za to, aby křesťané mohli šířit Boží pokoj.
 • za studenty medicíny a sociální práce, kteří jsou ochotní pomáhat v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb
 • za Adélku a její mámu, aby zvládly nadcházející dny, týdny po úmrtí nejbližšího člověka a nalezly k sobě vztah, jaký máma a dcera mohou mít (zemřela byla naši klientkou-pěstounkou, která byla v našich službách 7 let a měla v pěstounské péči vnučku; zřejmě ji selhalo srdce, je zde i podezření na koronavirus, což prokáže pitva)
 • za pracovníky, kteří nyní musí řešit velmi těžké situace; za jejich pochopení pro danou situaci, moudrost a vhodná slova nejen útěchy, podpory pro klienty a spolupracovníky, ale také rozhodnost v tíživých časech 
 • za objednaný zdravotní a dezinfekční materiál, aby objednávky byly vyřízené, a materiál jsme dostali
 • za všechny děti, kterým opravdový domov v mnoha ohledech chybí (v mnoha rodinách jsou hádky, alkohol, sprostá slova, odmítání a křivdy)
 • za naši linku pomoci „Světlo pro vás“ - ať přináší lidem pokoj, naději a informace, které potřebují; ať je místem, kde lidé najdou porozumění a budou moci sdílet své životy; aby Pán dával moudrost všem, kteří na této lince pracují
 • za moudrost, sílu, rozhodnost a pokoj pro naši paní ředitelku Zuzanu Filipkovou ve všech rozhodnutích, které musí dělat
 • za všechny lidi, lékaře a záchranáře v Itálii, Španělsku, USA a dalších zemích, kde koronavir silně řádí 
 • za ochotu lidí při sběru ochranných a desinfekčních prostředků po sborech a církvích
 • za větší podporu státu pro naše pracovníky a klienty, a to především v oblasti ochranných prostředků a desinfekce 
 • za ochranu a moudrost při vedení všech sociálních služeb
 • za moudrost při pondělním jednání na kraji a nastavovaní služeb pro lidi bez domova
 • za sílu, ochranu a moudrost pro pracovníky a pro vedoucí služeb; za moudrost při zajišťovaní pobytových služeb v této náročné době
 • za vedoucí oblastí, kteří potřebují mít sílu, odvahu a pokoj při řešení situací ve svých oblastech - jsou pojítkem mezi krizovým štábem, službami i klienty a potřebují k tomu Boží blízkost
 • za naši linku pomoci „Světlo pro vás“ - ať přináší lidem pokoj, naději a informace, které potřebují; ať je místem, kde lidé najdou porozumění a budou moci sdílet své životy; aby Pán dával moudrost všem, kteří na této lince pracují 
 • za naše klienty a jejich rodiny, kteří zůstali ve svých domácnostech, abychom pro ně byli stále oporou a oni mohli situaci zvládnout
 • za paní Evu, která se stará o postiženou dceru, která si teď zlomila nohu, a za dobrovolníka, který by ji pomohl s dcerou 
 • za tatínka od naší pracovnice Silvie Kubikové, který je nemocen a jeho stav se zhoršuje
 • za všechny vedoucí (středisek, služeb, ředitelku, náměstky, vedení církve, měst, kraje, naší země)
 • za spolupracovníky, za jejich ochranu
 • za naše klienty, kterým sloužíme
 • za vedení SD, kraje, státu, aby moudře rozhodovali
 • za zdravotníky, policisty, za jejich ochranu
 • za naše střediska, která procházejí různými těžkými zkouškami
 • za jakkoliv nemocné a lidi s oslabenou imunitou z řad zaměstnanců, klientů, dobrovolníků a jejich rodinných příslušníků
 • za všechny, které ovládá strach, aby nalezli vnitřní pokoj
 • za naše rodiče, prarodiče, klienty v seniorském věku, aby nepropadli rezignaci, ale prožívali každý den v naději
 • za rodinné příslušníky těch, kteří jsou na 100°% vytížení v práci, ať je Pán Bůh také zmocní a dá trpělivost
 • za dostatek ochranných prostředků a desinfekce pro naše pracovníky i klienty
 • za rozehřátí lidských srdcí, která ještě zůstávají chladná
 • za sílu pro ty, kteří "zůstávají"
 • za Moniku a její maminku, aby společně zvládly další dny v klidu 
 • tím, že se teď nemůžeme scházet v kostelech, modlitebnách, sborech, abychom si neodvykli a "neodpadli" od Božího slova, které nám tlumočili pastoři, kazatelé 
 • za požehnání konkrétně ve Tvém životě - hlavně v osobním, v pracovní rovině
 • za pastorační pracovníky, kteří navštěvují nemocné a osamocené
 • za všechny psychicky nemocné a labilní lidi (mezi nimi i za naše klienty), kteří tuto situaci budou čím déle tím hůř snášet
 • o moudrost pro vedoucí pobytových služeb, aby byli schopni nachystat krizové plány a služby pro případ krize
 • oslavujme Hospodina v modlitbě, buďme vděční a naplnění Jeho slovem na každý den
 • za uzdravení všech nemocných
 • za Boží ochranu na každý den a zastavení nákazy
 • za lidi kolem nás
 • za lidi, kteří žijí v naší vesnici či v blízkém okolí a neznají Pána Ježíše Krista 
 • za krizový štáb Slezské diakonie, za všechny služby a střediska
 • za všechny, kteří rozvážejí zdravotnický materiál 
 • za naše zaměstnance, za jejich odvahu sloužit tam, kde budou povoláni
 • za lidi, veřejnost, aby pochopili důležitost profesí v sociálních službách 
 • za vládu, aby nezapomínala na práci (službu) zaměstnanců v sociálních službách
 • za roli matek při čerpání OČR – za využití času na sdílení a upevnění vztahu se svými dětmi
 • za rodiče, kteří pracují a nemohou se věnovat svým dětem tak, jak by si přáli
 • za lidi, které provází strach, obava, aby pocítili klid a pokoj v duši
 • za každý den, ve kterém můžeme být se svými blízkými, za každé objetí, pohlazení
 • za práci, ve které můžeme sloužit, pomáhat, podporovat lidi a sami se stávat lepšími
 • za využití času, který máme trávit doma, abychom upevnili a rozvíjeli rodinná pouta, aby láska mezi členy rodiny byla jedním z největších přínosů této nepříznivé situace
 • za své rodiny a blízké 
 • za žáky, studenty a učitele v SD i mimo ni
 • za rodinné příslušníky, kteří žijí nebo pobývají v zahraničí a není možné je navštívit
 • za všechny děti, kterým opravdový domov v mnoha ohledech chybí (v mnoha rodinách jsou hádky, alkohol, sprostá slova, odmítání a křivdy)
 • za děti, které jsou teď doma
 • za podnikatele, kteří museli zavřít své obchody, restaurace apod. 
 • za lidi, kteří musí zůstat na OČR na 60-ti%, ale přitom musí platit hypotéky, půjčky
 • za všechny zaměstnance SD, kteří musí chodit do práce, a kromě toho musí plnit mnoho dalších úkolů
 • za rodiče, kteří jsou aktuálně doma se svými dětmi, aby to společně doma zvládali, a po návratu do školy, aby děti zvládly hromadu úkolů, které na ně budou čekat 
 • aby nás Pán k sobě v této nelehké chvíli přitáhl co nejblíž, abychom byli schopni Jeho lásku a dobrotu předávat dále
 • o sílu pro sebe, abychom mohli nést a rozdávat kolem sebe lásku, pokoj, povzbuzení, pochopení a naději lidem kolem nás 

 

Chci Vám popřát večer naplněný Boží pokojem. Těším se na náš společný čas na modlitbě.

 

S láskou Vás zdraví

Petr Wiselka

 

„Modlitby jsou úžasným pojítkem ve všech rovinách: horizontálně i vertikálně. Podělím se s tebou o takovou moji radost. 

Rozhodla jsem se šít roušky pro potřebné. Chtěla jsem je nabídnout všem lidem, i těm, kteří nepatří do žádné organizace ....Takže jsme dali na naši venkovní nástěnku oznámení, že si tady lidé mohou vyzvednout roušku. Včera jsem vydala 14 roušek, ale hlavně prožila s mnohými z těch, kdo si přišli pro roušku, krásné rozhovory o víře a životu s Bohem. Někdo si odnášel i něco k přečtení. Prostě nešlo jinak, než ty lidi pak v mysli vyprovázet s modlitbou. Dnes pokračování. Jak v šití, tak v rozdávání. 

Jsem ujišťována každý den o tom, že každou situaci dokáže Pán využít k povzbuzení člověka k tomu nejdůležitějšímu vztahu, který můžeme prožívat. Modlím se za to, abychom se Jemu dali k dispozici, On už nám místo, kde můžeme být požehnáním, najde.“ (naše spolusestra)