Redakční rada

Činnost redakční rady

Posláním redakční rady je dbát na celkovou úroveň tiskovin (Informátor, Výroční zpráva). Redakční rada posuzuje zaměření časopisu, jeho obsah, odbornou kvalitu, aktuálnost zvolených témat a grafické provedení. Přitom dbá, aby se obsah časopisu dotýkal témat nejširší praxe.
Redakční rada zároveň dohlíží na to, aby celková obsahová úroveň časopisu byla co nejvyšší. Redakční radu tvoří předseda rady a šest členů rady.


Členové redakční rady

Mgr. Lenka Waszutová, MBA - předseda redakční rady

Mgr. Renáta Větrovcová - odpovědný redaktor 

Ing. Halina Klusová

Mgr. Renáta Motyková

Radmila Nedělová

 

 


Informátor uzávěrka

1. vydání do 25. 1. vychází k 1. 3.

2. vydání do 25. 4. vychází k 1. 6.

3. vydání do 25. 7. vychází k 1. 9.

4. vydání do 25. 10. vychází k 1. 12.

 

Příspěvky zasílejte na e-mail: r.vetrovcova@slezskadiakonie.cz

 

Výroční zpráva

Výzva k zasílání podkladů a upřesnění požadavků na strukturu příspěvků pro výroční zprávu je, rozesílána e-mailem na příslušné vedoucí zaměstnance začátkem ledna.

Příspěvky zasílejte na e-mail
r.vetrovcova@slezskadiakonie.cz

 

Jak zasílat příspěvky

Textové příspěvky zasílejte ve Wordu. Je povinností uvést jméno autora. Možnost zaslat logo dárců.

Fotografie ve formátu JPEG.

Všechny zaslané příspěvky prochází formální kontrolou, případnou úpravou (zkracování textu, povinnost uvádět název organizace, logika textu) a korekturou.