Pravidleně Vám přinášíme Zpravodajství z našich služeb a z dění ve Slezské diakonii. 

1. díl vychází v lednu 2020. 

      KARMEL newsletter download here

       the first issue - May 2016 HERE

       the second issue - June/July 2016 HERE

       the third issue - August/September 2016 HERE

 

 

 

 

 

        Life and traditions in Iraq

         article download HERE

 

 

 

Paní Samíra z Integračního programu Karmel se s námi podělila o svůj recept a uvařila velmi chutné a zvláštní jídlo, kde se skořice používá i jinak, než jen ve sladkém jídle a máme tak možnost si rozšířit i naše kulinářské obzory. Velmi zajímavé a podnětné je ale také poděkování po jídle. V Iráku lidé děkují slovy: Ať jsou tvoje ruce požehnané. – A paní hospodyně k tomu dopoví: Pro tvé dobro / Pro vaše dobro.

 

Zpravodajská rada Zpravodajství MOZAIKA

Zpravodajská rada Zpravodajství MOZAIKA pracuje na základě ustanovení statutem Zpravodajské rady. Statut zpravodajské rady byl schválen ředitelkou Slezské diakonie Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D. dne 28. 2. 2017 a aktualizován dne 26.2.2018.

Statut Zpravodajské rady zpravodajství MOZAIKA blíže upravuje působnost, strukturu, složení a pravidla jednání Zpravodajské rady. Úkolem Zpravodajské rady je koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené jednání související s vysíláním zpravodajství MOZAIKY. V rámci své působnosti rovněž odpovídá za řešení koncepčních i závažných a operativních úkolů, které s vysíláním MOZAIKY souvisejí.

Náměstkyně pro sociální práci doporučuje službu či služby, kde se bude daný díl natáčet. MOZAIKA se během zpracování nepředává. Výslednou podobu vytváří kameraman, střih, režisér a scénárista a konzultován je paní náměstkyní. Členové MOZAIKY mají na zřeteli etiku své práce.

Statut je v listinné podobě uložen u předsedy Zpravodajské rady Mgr. Lenky Waszutové, MBA a na oddělení PR a propagace.

Členové: Mgr. et Ing. Romana Bélová, Mgr. Renáta Větrovcová, Bc. Dagmar Bystroňová, DiS., Markéta Fojtíková, Nátan Rusnok, moderátor


 

 

Renáta Větrovcová

vedoucí oddělení PR a propagace/režisér MOZAIKY
737 204 720
 

Lenka Waszutová

vedoucí Odboru personálního řízení/scénář MOZAIKY
604 229 619
 

Romana Bélová

náměstkyně pro sociální práci
731 137 998
 

Nátan Rusnok

marketér, procovník Informačního centra/kamera, střih MOZAIKY
736 758 695

Who supports us

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor