Válečný konflikt na Ukrajině

Slezská diakonie se hlásí otevřeně k podpoře a pomoci lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině.

Slezská diakonie se podílí na systémové a intervenční podpoře a pomoci ve spolupráci s městy, Visegradským fondem, Moravskoslezským krajem a dalšími subjekty. 

Zajišťujeme integrační aktivity, individuální poradenství a podporu a výuku českého jazyka pro děti i dospělé osoby v různých regionech Moravskoslezského kraje.

Vyhlásili jsme veřejnou sbírku, děkujeme Vám za Vaši solidaritu!

Číslo účtu:

86-6197800227/0100

Variabilní symbol:

22022

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, využijte tento odkaz ZDE

Výtěžek sbírky bude vynaložen na zajištění základních potřeb, podporu a pomoc lidem pobývajícím na území České republiky, včetně zajištění humanitární pomoci přímo na Ukrajině.

Kontaktní osoba a koordinátor pomoci:

Soňa Kantorová

mail: s.kantorova@slezskadiakonie.cz

telefon: +420 739 548 859

V rámci pomoci k integraci a začleňování uprchlíků z Ukrajiny jsme vytvořili videonávody v ukrajinském jazyce.
Щоб допомогти інтеграції та залученню біженців з України, ми створили відеоуроки українською мовою.

První kontakt s Českou republikou / Перша зустріч із Чехією

 

Význam dobrovolnictví / Значення волонтерства

  

Psychologická terapie / Психологічна допомога

  

Práce s dětmi / Робота з дітьми

Jak si hledat práci / Як собі знайти роботу

  

Význam českého jazyka / Важливість вивчення чеської мови

 

Slezská diakonie a její aktivity v humanitární oblasti

 
Slezská diakonie se aktivně věnuje integraci uprchlíků již od roku 2016. V období 2016-2018 intenzivně provozovala integrační aktivity pro uprchlíky z Iráku v oblasti jazykového vzdělávání, individuální podpory, podpory se začleněním do vzdělávacího systému, taky na trh práce a podobně. Od roku 2005 je zapojena do realizace humanitární pomoci na Ukrajinu a má bohaté zkušenosti s pomocí při zmírňování následků humanitárních katastrof na území České republiky, ať už spojených s povodněmi nebo ničivým tornádem loňského roku. 
 
Slezská diakonie pomáhá ukrajinským uprchlíkům od začátku vypuknutí konfliktu. První fáze se soustředila na zabezpečení materiální pomoci, potřebné věci směřovaly a stále směřují na ukrajinské hranice, přímo do postižených částí Ukrajiny, ostravského asistenčního centra nebo potřebným rodinám. Naše pomoc je soustředěna na území Moravskoslezského kraje, integrační a adaptační aktivity jsou realizovány ve spolupráci s veřejnou správou daného města i regionu. Pomoc je takto individuální a cílená s ohledem na potřebnost a využití spolupráce ostatních poskytovatelů pomoci. 
 
V Českém Těšíně byla realizována pravidelná komunitní integrační setkání pro široký územní rozsah (rámec obcí Jablunkov – Frýdek-Místek), v rámci kterých se poskytovalo poradenství z oblasti pracovního trhu (přednášky, konzultace) a zajišťujeme individuální poradenství a podporu. To spočívá převážně v pomoci při sestavování životopisu, doprovodu na úřady a na pracovní pohovor, hledání vhodného pracovního místa, komunikace s úřady, školami a podobně. V rámci setkání jsou ve spolupráci s koordinátorem, individuálními dobrovolníky a studenty polského Gymnázia zajišťovány i zábavné aktivity pro děti. Na ústředí Slezské diakonie probíhá rovněž 5 jazykových kurzů českého jazyka pro děti i dospělé a zřídilo se zde také výdejní místo materiální pomoci potřebným. 
 
Speciální škola Slezské diakonie zajišťuje výuku pro 3 ukrajinské děti se zdravotním postižením, včetně asistence (zaměstnání ukrajinské obyvatelky). Samotná Slezská diakonie zaměstnává několik osob a zajistila zprostředkování zaměstnání v chráněné dílně pro neslyšící ukrajinské občany, dále zaměstnání v montážních provozech, zahradnických provozech a další. 
 
V Ostravě realizujeme intenzivní podporu mnoha ukrajinským rodinám, jedná se o poradenské aktivity, aktivizaci, doprovody, jazykové vzdělávání a další. Sociální pracovníci se rovněž podílí na poradenství pro Krajské asistenční centrum pomoci uprchlíkům v Ostravě. 
 
Ve spolupráci s Magistrátem města bylo v Karviné zahájeno intenzivní terénní sociální šetření pro zatím ukrajinské rodiny, kterým je v bytech nabízeno odborné sociální poradenství a pomoc. Bydlení v těchto bytech poskytl Heimstaden CZ, za což jsme velice vděčni a také děkujeme. 
 
V okrese Frýdek-Místek Slezská diakonie poskytovala od zahájení konfliktu intenzivní podporu v ubytovacím zařízení Karmel ve Smilovicích pro 20 rodin pod vedením koordinátora, který dále zajišťoval výuku českého jazyka, program pro děti a integrační program pro dospělé. V Soběšovicích funguje koordinátor zabezpečující integrační aktivity, poradenství a doprovázení pro 7 rodin v ubytovacím objektu obce Soběšovice. Na Jablunkovsku od 1. května působí koordinátor zabezpečující integrační aktivity pro ukrajinské rodiny ve spolupráci s jablunkovskou základní školou. 
 
Chcete nám pomoci?
Hledáme dobrovolníky na Česko-Těšínsku, Ostravsku ochotné pomoct při integračních setkáních, překladatelskou činností, hlídáním dětí, realizací jazykových kurzů nebo příměstských táborů a podobných aktivitách. 
 
Slezská diakonie má zřízenu veřejnou sbírku v různých formách, finanční sbírku, realizuje sbírku potravinové a materiální pomoci v různých městech: Nový Jičín, Ostrava, Český Těšín, Kopřivnice, Komorní Lhotka, Třinec. 
 
Soňa Kantorová

Údaje o dárci

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, využijte tento formulář.
* - povinné položky