Chci pomoci

Realizujeme veřejnou sbírku a děkujeme Vám za Vaši solidaritu!

Číslo účtu:
86-6197800227/0100

Variabilní symbol:
22022

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, využijte tento odkaz ZDE

Výtěžek sbírky bude vynaložen na zajištění základních potřeb, podporu a pomoc lidem pobývajícím na území České republiky, včetně zajištění humanitární pomoci přímo na Ukrajině.

Kontaktní osoba a koordinátor pomoci:
Soňa Kantorová
mail: s.kantorova@slezskadiakonie.cz
telefon: +420 739 548 859

Slezská diakonie a její aktivity v humanitární oblasti

V oblastech integrace ukrajinských uprchlíků jsou na ústředí Slezské diakonie v Českém Těšíně realizována pravidelná páteční komunitní setkání pro široký územní rozsah (rámec obcí Jablunkov – Frýdek-Místek), ve kterých se poskytuje poradenství v základní orientaci v české legislativě, průběžně se reaguje na změny a aktuálnost legislativy ČR, provádí se přednášky a konzultace v oblastech pracovního trhu a dále se nabízí individuální poradenství a podpora dle potřeb jednotlivců. V rámci setkání jsou ve spolupráci s koordinátorem, dobrovolníky zajišťovány i zábavné aktivity pro děti. V prostorách knihovny Slezské diakonie jsou pro dospělé i děti k dispozici knihy v ukrajinském jazyce.

Na ústředí Slezské diakonie v Českém Těšíně a v Třinci probíhají zdarma kurzy českého jazyka pro dospělé.  

Speciální škola Slezské diakonie zajišťuje výuku pro 3 ukrajinské děti se zdravotním postižením. Samotná Slezská diakonie zaměstnává několik osob a zajistila zprostředkování zaměstnání v chráněné dílně pro neslyšící ukrajinské občany, dále zaměstnání v montážních provozech, zahradnických provozech a další. 

Ve spolupráci s Magistrátem města v Karviné probíhá intenzivní terénní sociální šetření v ukrajinských rodinách a přímo v bytech nabízeno odborné sociální poradenství a pomoc. Bydlení v této  poskytuje Heimstaden CZ, za což jsme velice vděčni a děkujeme. Každé úterý od 8 do 15 hodin poskytujeme bezplatné poradenství pro ukrajinské občany na detašovaném pracovišti v budově Archa, ulici Havířská 1189/31 v Karviné. OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje odborné sociální poradenství každému občanovi, který se na ní obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace, nebo je takovou situací ohrožen a neumí jí řešit vlastními silami.
 
Chcete nám pomoci?
Hledáme dobrovolníky na Česko-Těšínsku ochotné pomoct při integračních setkáních, překladatelskou činností, hlídáním dětí, realizací jazykových kurzů nebo příměstských táborů a podobných aktivitách.  
Slezská diakonie má zřízenu veřejnou sbírku v různých formách, finanční sbírku, realizuje sbírku potravinové a materiální pomoci v různých městech: Nový Jičín, Ostrava, Český Těšín, Kopřivnice, Komorní Lhotka, Třinec.

Údaje o dárci

Pokud si přejete vystavit potvrzení o daru, využijte tento formulář.
* - povinné položky