SAREPTA Komorní Lhotka, domov pro seniory

Potřebujeme vaši pomoc!

Již od roku 2016 usiluje Slezská diakonie o rekonstrukci a modernizaci objektu domova pro seniory. Realizovala řadu drobných projektů za podpory Moravskoslezského kraje, nadací, Ministerstva práce a sociálních věcí nebo dalších sponzorských darů.

Až nyní stojíme před VELKOU VÝZVOU a máme šanci a naději vytvořit seniorům moderní, komfortní zázemí kvalitní sociální služby a především útulný domov.
Projekt rekonstrukce objektu prošel úspěšně věcným hodnocením a mohl by zafinancovat stavební práce ve výši 80 mil. Kč.

Celková rekonstrukce vyžaduje ale dalších 40-60 mil Kč podle stupně dokončení a počtu vybudovaných pokojů. 

 

img

Co se změní?

Objekt vyžaduje celkovou sanaci a zateplení obvodového pláště. Ve 4 NP bude provedena částečná nebo celková půdní vestavba a částečné nebo celkové zateplení střechy a stropních konstrukcí a výměna střešní krytiny. Dojde k výměně některých oken a dveří, z jižní strany budou okna vybavena screenovými roletami a v celé budově dojde k rekonstrukci osvětlovací soustavy, rozvodů elektřiny a vody. Bude realizována celková úprava otopné soustavy. Energeticky nákladné staré elektrické přímotopy budou demontovány a bude instalována centrální plynová kotelna s ústředním topením. Bude provedena rekonstrukce VZT a instalovány jednotky s rekuperací. Plochá střecha nad kuchyní bude proměněna v zelenou střechu.

img

Celý objekt projde vnitřními stavebními úpravami z důvodu naplnění požadovaných materiálně technických standardů, bezbariérovosti a naplnění protipožárních předpisů. Ve vestibulu budou provedeny stavební úpravy směřující k jeho většímu otevření směrem k návštěvám a celkově prostornějšímu řešení. Na patrech budou zrekonstruována zázemí pro personál s cílem většího propojení a otevření se klientům. Všechny pokoje pro klienty budou zrekonstruovány a ze 70 % budou pouze jednolůžkové, všechny budou mít vlastní sociální zařízení (WC s koupelnou). 
SAREPTA takto nabídne útulný domov ve 36 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojích, při celkové rekonstrukci půdních prostor dalších 8 pokojů.

Každý finanční dar pomůže změnit sen ve skutečnost. Každá koruna bude vynaložena ve prospěch seniorů. Každá darovaná proinvestovaná koruna bude zhmotněna do skutečně vynaložených stavebních nákladů a její vynaložení průkazně zveřejněno. Sledujte on line náš příběh přeměny domova pro seniory.

Bankovní účet sbírky: Komerční banka, a. s., č. ú. 107-1593460217/0100


Jak vznikl domov pro seniory? 

V období před první světovou válkou byla pomoc sociálně nejpotřebnějším poskytována převážně v církevních zařízeních. Ne jinak tomu bylo v Komorní Lhotce. Díky evangelickému faráři Karlu Kuliszovi byl pronajat objekt, který sloužil jako "útulek pro sociálně slabé".

V roce 1917 byl dokončen chudobinec Betezda pod Sdružením evangelických žen. Kromě starých osob zde byly umístěny i děti s tělesnými a duševními poruchami. V roce 1935 zahájilo sdružení výstavbu další, modernější budovy Dům milosrdenství Sarepta, k jeho otevření došlo v roce 1937.  O šestnáct let později byl v obci zahájen provoz zařízení katolické církve "České srdce", jednalo se o domov pro přestárlé.  

Všechny tyto ústavy byly v roce 1960 sloučeny v jeden hospodářský celek pod názvem Domov důchodců v Komorní Lhotce, a převedeny do státní správy.

V současné době v Slezská diakonie poskytuje pobytovou sociální službu domova pro seniory od 1. 1. 2016 pod názvem SAREPTA Komorní Lhotka.

img

Posláním domova pro seniora SAREPTA Komorní Lhotka je poskytovat službu seniorům, jejichž zdravotní stav a sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. 

 

Co pro nás znamená domov pro seniory SAREPTA?

Na projektech pracuji ve Slezské diakonii od roku 2005. Jako malá jsem vyrůstala v láskyplném rodinném kruhu, do něhož patřili bez pochyby mí prarodiče. Byl to děda,který mi byl nejlepším parťákem, byla to babička, která je vzorem moudré a laskavé ženy. Přeji si, abych pomohla vytvořit projekt, který nabídne útulný prostor pro podobné babičky a dědečky, kteří nemohou být v nejužším rodinném kruhu, ale zaslouží si moderní, důstojné a bezpečné prostředí.

Ing. Soňa Kantorová, Ph.D.
Vedoucí projektového oddělení Slezská diakonie

img

 

Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf OSVĚDČENÍ o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky 342,3 KiB

Fotogalerie