Mezinárodní dobrovolnictví

Když srdce kráčí.../with a heart for peple, we are on the way! 

Jsme oddělení zahraničních vztahů Slezské diakonie a náš program se jmenuje interVIA. Dobrovolná služba je pozvánka na cestu poznání sebe, Pána Boha a ostatních lidí. Realizujeme programy INVY, INVYT, INVYT+, INVYT Junior a INVYA.
Dohromady se našich projektů zúčastnilo více než 200 mladých dobrovolníků ze světa a České republiky. Spolupracujeme se zeměmi v rámci EU (Německo, Polsko, Španělsko, Maďarsko…) i mimo EU (Tanzanie, Izrael, Turecko, Ukrajina, USA…).
Klademe velký důraz na osobnostní, profesní a spirituální rozvoj a podporujeme učení sociální, interkulturní a společensko-politické.

 

With a heart for peple, we are on the way! 

We are Department of Foreign Affairs within Slezská Diakonie and our programme is called interVIA. Voluntary service means a journey during which you discover yourself, Our Lord and other people. We implement various programmes: INVY, INVYT, INVYT+, INVYT Junior and INVYA. In total more than 200 young people from the Czech Republic and from all over the world have participated in our project so far. We work in cooperation with EU countries (Germany, Poland, Spain, Hungary...) and non-EU countries (Tanzania, Israel, Turkey, Ukraine, the USA...). We place great emphasis on personal, professional and spiritual development and we support social, intercultural and socio-political learning.