Chci se stát dobrovolníkem

V rámci dobrovolnických programů jsou podporováni klienti sociálních služeb Slezské diakonie, lidé se zdravotním postižením, senioři, děti a mládež, sociálně potřební nebo lidé pečující o děti a rodiny.
Dobrovolníci se stávají kamarády dětí (z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, denních stacionářů atd.) a také společníky seniorů, kterým pomáhají a naslouchají (domovy, denní centrum atd.), společníky lidí s postižením, jsou oporou klientům při výjimečných chvílích i každodenních běžných činnostech (denní stacionáře, domovy, sociálně-terapeutické dílny atd.).

Dobrovolnické programy jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Ministerstva vnitra, z Ministerstva zdravotnictví České republiky. 
     

Našim posláním je přinášet světlo a radost do života lidem.

Připojte se k nám!  

Dobrovolnické centrum Český Těšín

Šárka Petrželová
tel.: 731 670 768
e-mail: s.petrzelova@slezskadiakonie.cz

Aktivity dobrovolnického centra na facebooku 

 

img

Dobrovolnické centrum Krnov

Veronika Židková
tel.: 733 142 402
e-mail: v.zidkova@slezskadiakonie.cz

img

 

 

Chcete se dozvědět více?

Senioři

Senioři

Přijďte za našimi seniory do středisek Slezské diakonie i jiných organizací povídat si, př ...

Děti a mládež

Děti a mládež

Můžete přijít pomáhat do našich středisek pro děti a mládež nebo do našich azylových domů ...

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Na střediscích, kam lidé bez domova docházejí nebo jsou ubytování, je možné se věnovat růz ...

Lidé se zdravotním znevýhodněním

Lidé se zdravotním znevýhodněním

Dobrovolnická činnost u osob se zdravotním postižením nabízí nepřeberné množství aktivit. ...

Nemocnice

Nemocnice

Přijďte navštívit pacienty v nemocnicích nebo klienty z oddělení sociálních lůžek. Společn ...

Potřební lidé

Potřební lidé

Dobrovolnictví potřebným lidem podporuje děti ze sociálně slabého prostředí, pěstounských ...

Další možnosti

Další možnosti

Během roku děláme i další, nepravidelné akce, jezdíme na střediska s mobilními kavárnami, ...

Fotogalerie