27
září
Loading Events

Living Together 2025 (Žít společně 2025) - budování života v komunitě a role městských misií - to je téma, které provázelo evropskou konferenci městských misií, která se v letošním roce konala v německém Bad Herrenaldu/Heidelbergu ve dnech 23. - 25. 9. 2019. Kromě více než stovky zástupců křesťanských organizací z celé Evropy přijal pozvání také prezident americké asociace Citygate Network a ředitel městské misie z africké Ugandy.

I letos se konference aktivně účastnila česká delegace složená ze zástupců Slezské diakonie a Slezské církve evangelické a.v. Příspěvky hlavních řečníků i následující exkurze v sociálních projektech městské misie Heidelberg a workshopy na aktuální témata přinesly řadu myšlenek a inspirace pro křesťanskou sociální práci.

Naše paní ředitelka Zuzana Filipková byla na další tříleté období znovu zvolena prezidentkou Evropské asociace městských misií a budeme tak mít příležitost budovat mezinárodní partnerství, která přináší inovace a povzbuzení do další společné práce v sociální oblasti.