23
červen
Loading Events

Naši pracovníci služeb NOE Frýdek-Místek a EFFATHA Frýdek-Místek se rozhodli v rámci 30. narozenin zdolat vrcholy našich krásných Beskyd!  

SLEZSKÁ DIAKONIE, NOE FRÝDEK-MÍSTEK, PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ A EFFATHA FRÝDEK-MÍSTEK, SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

„Slezská diakonie slaví v letošním roce významné jubileum - již 30 let přinášíme světlo do života potřebným.“ V rámci organizační struktury Slezské diakonie jsou sociální služby rozděleny do několika oblastí. Služby NOE Frýdek-Místek a EFFATHA Frýdek-Místek spadají do Oblasti Pobeskydí, proto jsme se rozhodli v rámci 30. narozenin zdolat vrcholy našich krásných Beskyd. 

Obě služby děkují pracovníkům Magistrátu města Frýdek-Místek za spolupráci a projevenou podporu v době nouzového stavu.

Služba NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení, je určena lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním od 18 let, kteří chtějí žít samostatně ve vlastní domácnosti a potřebují podporu ve zvládání běžných záležitostí spojených se samostatným životem.

Služba EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny, podporují dospělé osoby s mentálním postižením ve věku od 18 do 65 let v tom, aby si udrželi, obnovili či získali pracovní a sociální návyky a dovednosti potřebné k osamostatnění se, zařazení do běžného života a k uplatnění na trhu práce.

Pokud máte zájem o další informace týkající se naší služby, můžete kontaktovat koordinátorku střediska na telefonním čísle 734 510 157, napsat nám na emailovou adresu psb.fm@slezskadiakonie.cz (podpora samostatného bydlení), dilny.fm@slezskadiakonie.cz (sociálně terapeutické dílny) nebo nás osobně navštívit v pracovní dny od 7 h do 15 h na adrese T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek (budova COOP, 1. patro).

Autor: Anna Čurečková, koordinátorka středisek

 

Zdroj: Zpravodaj Frýdku-Místku: ZDE